Diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Nog steeds is de kans op werk of een stageplek lager wanneer je een cultureel diverse achtergrond hebt. Als de gemeente Utrecht bedrijven of organisaties inhuurt dan worden ze beoordeeld op prijs en op social return (inschakelen mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt), maar niet op inclusiviteit en diversiteit. Donderdag 18 januari stemde de …

Wordt Utrecht ooit weer schoon?

Utrecht is er de laatste jaren niet schoner op geworden. Iedereen heeft de afvalbergen rondom ondergrondse containers wel eens gezien. Vooral op Kanaleneiland en in Overvecht is dit een groot probleem. Ondanks alle maatregelen die er de laatste jaren zijn genomen wordt er nog steeds wekelijks grofvuil naast de containers geplaatst. Naar aanleiding van schriftelijke …

Baas in eigen groen; maak groen in zelfbeheer écht laagdrempelig 

Al jaren is het grasveldje bij de Gamma aan het eind van de Vleutenseweg een anoniem stuk gras. Weinig biodivers en verwaarloosd. Toen de buurt hier op eigen initiatief een tuintje van maakte werd het groen door de gemeente Utrecht verwijderd. De initiatiefnemer had geen contract met de gemeente. Toch vindt de wethouder dat het …

Meer ruimte voor lokale energie-initiatieven

Buurtbewoners die gezamenlijk een energie-initiatief willen opzetten om hun buurt van warmte of energie te voorzien klinkt fantastisch. In de praktijk krijgen ze helaas te maken met allerlei hordes, waardoor lokale initiatieven maar moeilijk van de grond komen. EenUtrecht is ervan overtuigd dat lokale energie-initiatieven ontzettend belangrijk zijn voor de verduurzaming van warmtebronnen. Daarom diende …

Nieuw leven voor Buurtbanen in Utrecht?

Op 4 februari 2021 gaf Gert Dijkstra als burger een toelichting bij de gemeenteraad over de petitie ‘1000 buurtbanen’. Een buurtbaan is een baan bij een buurt- of burgerorganisatie voor mensen die langdurig werkzoekende zijn. In Utrecht leidde dit tot een kleine pilot van enkele basisbanen met bijna onmogelijk voorwaarden. In Groningen heeft het plan …

Wel of geen 270 meter hoge windmolens op 500 meter van woonwijken?

EenUtrecht is als groene duurzame burgerpolitieke partij groot voorstander van windmolens, maar niet als het de gezondheid kan schaden en de wooncrisis verergert. Op 22 juni stemde de gemeenteraad in om de weg vrij te maken voor de bouw van 270 meter hoge windmolens op slechts 500 meter van de nieuwe woonwijk Rijnenburg. Duizenden omwonenden …

Buren verbinden zich met buren?

Eind 2024 loopt de aanbesteding van stichting DOCK af. Dat betekent dat het sociaal makelen in Utrecht opnieuw wordt aanbesteed. Op dit moment is er te weinig aandacht voor Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s). Stichting Dock beloofde in 2019 zo’n 20% van haar taken over te hevelen naar BBO’s, maar anno 2023 is daar pas 1% …

Motie sociaalmaatschappelijke voorziening aan de Veilingstraat aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei is de motie van EenUtrecht die oproept ruimte te reserveren voor een sociaalmaatschappelijke voorziening in het plan voor een woontoren aan de Veilingstraat aangenomen. Dat is goed nieuws voor iedereen die zich inzet voor een gezonde en leefbare stad. Sociaalmaatschappelijke voorzieningen De Dichterswijk is de afgelopen jaren flink gegroeid. …