Onze bijeenkomsten

Het EenUtrecht Café

EenUtrecht organiseert iedere twee maanden een ontmoetingsbijeenkomst in de stad. Elke keer op een andere plek. Steeds in een andere Utrechtse buurt of wijk. Te gast bij een buurtorganisatie of bewonersgroep. We noemen zo’n bijeenkomst het ‘EenUtrecht Café’, een voorlopige naam (als je een idee hebt voor een betere naam, dan horen wij dat graag). De inloop is vanaf 19:30 uur, de bijeenkomst start om 20.00 uur en is uiterlijk 21:30 uur afgelopen. Na afloop is er de mogelijkheid na te praten.

Wat komt aan bod op de ontmoetingsbijeenkomst?

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:  

  1. Allereerst willen we horen wat er leeft in de specifieke buurt/wijk waar we te gast zijn. We willen scherp krijgen waar bewoners/ondernemers zich zorgen over maken. We willen weten welke onderwerpen om een burgerpolitieke actie van EenUtrecht vraagt.
    Zo’n onderwerp kan gaan over over alles wat op dat moment in de buurt speelt en waarvan we met elkaar vinden dat er ‘beweging’ in moet komen. Bijvoorbeeld over participatie en zeggenschap, over de groei (of verdichting) van de buurt, over een schone of veilige wijk, over mobiliteit of groen, over discriminatie of werk.
    Tijdens de avond kiezen we samen een urgent en belangrijk onderwerp uit en gaan we ter plekke na wat EenUtrecht in de gemeenteraad kan ondernemen. We gaan meteen praktisch aan de slag. Bijvoorbeeld met het opstellen van kritische vragen aan de wethouder. Of we gaan na wat er in de motie moet staan die we over het onderwerp in de gemeenteraad willen indienen. Zo maken we samen burgerpolitiek;
  2. Het EenUtrecht Café heeft ook een meer algemeen deel, dat niet specifiek gaat over de buurt/wijk waar we te gast zijn. In dit tweede deel laten we zien wat wij als lokale burgerpolitieke partij in de gemeenteraad hebben gedaan sinds het vorige EenUtrecht Café. Aan de hand van recente burgervoorstellen bijvoorbeeld. Of van moties, vragen of bijdragen. Hoe zorgen we voor meer zeggenschap of buurtgerichte groei? Wat maken we los en wat hebben we kunnen bereiken in de gemeenteraad en/of bij het college van burgemeester en wethouders?

Iedereen van harte welkom

Als je bij het eerstvolgende EenUtrecht Café wil zijn, vinden wij het prettig als je je van tevoren aanmeldt, maar dat hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon binnenlopen.
Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen politieke ervaring te hebben, zelfs geen politieke interesse. Burgerpolitiek gaat namelijk uit van wat er leeft bij mensen. En daarin is iedereen expert.

Aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina.

Wanneer zijn de EenUtrecht Café’s?

Het eerste EenUtrecht Café was op:
– 5 oktober 2022 in Overvecht: Stefanus (ZIMIHC), Braziliëdreef 2.

Het volgende EenUtrecht Café is op:
– 27 september 2023 op Rotsoord: Camping Ganspoort, Helling 87, 3523 CB Utrecht.

Houd onze sociale media en de nieuwsberichten op deze website in de gaten voor actuele informatie.

*Wil je dat we met het EenUtrecht Café bij jouw organisatie/bewonersgroep langskomen? Graag! Mail of bel ons dan.

Volg ons op social media

Graag kom ik langs bij het EenUtrecht Café