Steun buurtondernemers

Utrecht trekt miljoenen uit voor steun aan innovatieve start-ups en scale-ups. Die ruime aanpak is er niet voor traditionele ondernemers die starten met een bedrijf of al langer een klein bedrijf hebben maar om verschillende redenen vastlopen. EenUtrecht pleit voor een eerlijke verdeling van geld en middelen voor álle Utrechtse ondernemers. Ook voor die startende pizzabakkerij in de buurt of dat kleine boekhoud- of klusbedrijf. Want ook zij kunnen niet zonder betaalbare ruimte, passende begeleiding en minder knellende regels. Ook deze ondernemers hebben steun nodig.

Hoogste tijd voor gelijke behandeling van álle ondernemers

Toen de corona-steun voor ondernemers afliep, heeft de gemeente eind vorig jaar een goede stap gezet met de oprichting van Ondernemer Centraal, waar ondernemers met hulpvragen terecht kunnen voor gratis coaching en advies. Maar deze steun is nog steeds veel minder dan die innovatieve start-ups en scale-ups ontvangen vanuit het programma ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’. Dit programma is in 2019 gestart en heeft een subsidiepot van miljoenen euro’s. Het loopt tot eind 2022 en vraagt medio 2022 om een nieuw besluit van een nieuwe gemeenteraad. EenUtrecht vindt het de hoogste tijd dat de Utrechtse politiek deze specifieke groep van innovatieve ondernemers niet langer voortrekt, maar hen op een vergelijkbare manier steunt als de grote groep kleine en startende traditionele (buurt)ondernemers.

Buurtondernemers cruciaal voor aantrekkelijke en levendige stad

De ongelijke steun aan innovatieve en traditionele (buurt)ondernemers is niet uit te leggen. Innovatieve ondernemers hebben vaak geen specifieke binding met de stad en hebben medewerkers die elders – soms zelfs in het buitenland – wonen. Terwijl traditionele ondernemers juist cruciaal zijn voor de leefbaarheid van een buurt of wijk. Het maakt de buurt aantrekkelijker, levendiger en gezelliger. En er zijn milieuvoordelen (wandelen en fietsen in plaats van het gebruik van de auto). Bovendien dragen traditionele ondernemers meer dan innovatieve ondernemers bij aan blijvende werkgelegenheid van Utrechters én aan een duurzame uitstroom uit de bijstand.

Stop de ongelijkheid: EenUtrecht start petitie

De traditionele (buurt)ondernemers verdienen dezelfde gemeentelijke steun als innovatieve start-ups en scale-ups. Daarom is EenUtrecht een petitie gestart op www.petities.nl waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  • te erkennen dat traditionele ondernemers cruciaal zijn voor de stad en daarom vergelijkbare ondersteuning verdienen als innovatieve ondernemers;
  • voor deze traditionele ondernemers jaarlijks extra geld vrij te maken, o.a. voor een omzet gerelateerde huur bij de start, betere toegang tot ruimtes en financiering, meer regelruimte én begeleiding door lokale ervaringsdeskundigen;
  • én hen meer te ondersteunen met eigen netwerken en zelforganisaties.

Lees de toelichting op de petitie.

Steun de petitie Geef buurtondernemers in Utrecht méér eigen ruimte

Steun de petitie door deze te ondertekenen via petities.nl. Let op: het ondertekenen is pas geldig wanneer je de link in de bevestigingsmail aanklikt en vervolgens je adres en geboortedatum opgeeft (die niet openbaar worden!). Dan pas is duidelijk dat je een stemgerechtigde Utrechter bent.
Als meer dan 250 kiesgerechtigde Utrechters deze petitie steunen dan moet de gemeenteraad van Utrecht de petitie gaan behandelen en erover stemmen.
Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte.

Volg ons op social media