Aanpak burgervoorstellen

Wat we als EenUtrecht willen verbeteren in onze stad vertalen we regelmatig naar een burgervoorstel voor de Utrechtse gemeenteraad. Meestal doen we dat samen met een groep Utrechters of met één of meerdere Burger- of buurtorganisaties die actief zijn in onze stad.

Een burgervoorstel gaat altijd over iets waar veel Utrechters wakker van liggen én waar we als EenUtrecht direct iets aan willen doen omdat het urgent en/of belangrijk is. Meestal staan in een burgervoorstel enkele concrete voorstellen die de gemeente direct kan invoeren.

Om een burgervoorstel in de gemeenteraad te kunnen agenderen volgen we twee routes.
1. Nu we als EenUtrecht bij de raadsverkiezingen in maart 2022 dankzij de stem van 4.383 Utrechters een raadszetel hebben behaald, kunnen we burgervoorstellen direct indienen in de Utrechtse gemeenteraad, veelal in de vorm van een motie en soms ook als initiatiefvoorstel.
2. Deze tweede route deden we al en blijven we doen: we organiseren via een petitie steun voor onze burgervoorstellen. Om op deze manier een burgervoorstel in de gemeenteraad te kunnen agenderen zijn minimaal 100 handtekeningen van kiesgerechtigde Utrechters nodig. Bij 250 of meer handtekeningen moet de gemeenteraad er ook over gaan stemmen. De handtekeningen verzamelen we digitaal met petities via de website van www.petities.nl, bijna altijd in samenwerking met Utrechtse Burger- en buurtorganisaties.

Ons eerste burgervoorstel gaat over 1.000 Buurtbanen (2020), de tweede over Geef Utrechters méér invloed (2021). 
In februari 2022 volgden petitie/burgervoorstel drie en vier. Ze gaan over betaalbaar wonen en over meer ondersteuning voor buurtondernemers. Deze petities staan op dit moment open. Je kunt ze onderteken. Alvast bedankt voor je steun.

Een vijfde petitie is in aantocht en bepleit dat de stedelijke groei van Utrecht moet blijven passen bij de bestaande buurten en bij wat Utrechters graag willen. Het is een reactie op de extreme stedelijke groei die het huidige stadsbestuur heeft vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en ten koste gaat van groen, ook al doet de strategienota anders vermoeden. Lees meer over (de aanloop naar) deze petitie.

Volg ons op social media