Politiek podium

We zijn als EenUtrecht een politiek podium. Een podium van en voor iedereen. Voor Utrechters die zich politiek willen laten horen en die zich thuis voelen bij ‘MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN’. We zijn dus geen traditionele politieke partij met dogma’s, partijdisciplines of vaste kaders en regels, maar een open podium voor authentieke zelfstandige vrijdenkers, voor Utrechters die vinden dat het in onze stad en in de politiek anders moet en kan, die vinden dat politiek meer van burgers zelf kan zijn en dat een politicus vooral een burger is die zelf blijft nadenken over wat hij of zij ergens van vindt en daarover in contact is en blijft met al degenen die op hem of haar hebben

Actief vanuit de gemeenschap

Velen van ons zijn actief bij één of meerdere lokale organisaties van/voor Utrechters in onze stad. Velen van ons vinden dat naast de ‘Markt’ en de ‘Overheid’ er veel meer ruimte moet zijn voor de ‘Gemeenschap’. Daarom maken we ons vooral sterk voor de zogeheten Buurt- of Burgerorganisaties (afgekort BBO’s), organisaties van, voor en door Utrechters uit de eigen gemeenschap. Organisaties zoals buurthuizen of buurtwerkkamers in zelfbeheer, organisaties die ondersteunen in de begeleiding naar stages, bij een opleiding, naar werk of ondernemerschap, buurtcomités of bewonersgroepen actief voor het verbeteren van de eigen buurt of wijk, bij sport- of culturele verenigingen, enzovoort. We geloven in eigenaarschap van mensen en ook dat ervaringsdeskundigen en buurt- en lotgenoten onmisbaar zijn in het elkaar ondersteunen bij (hulp)vragen. We vinden dat bestaande politieke partijen daar tot nu toe te weinig oog voor hebben; hier zijn geen kleine stapjes nodig, maar soms ook grote baanbrekende stappen. Utrecht wordt er mooier, sterker, veiliger en leefbaarder van.

Onze stad

Kortom, als EenUtrecht gaan we voor wat de huidige Utrechtse politiek laat liggen. We voelen ons politiek ‘dakloos’; ofwel niet thuis bij één van de bestaande politieke partijen, die nagenoeg altijd ‘vastzitten’ aan wat de landelijke partij van zaken vindt. Dat willen en kunnen we niet, we zijn en blijven graag onafhankelijk van welke landelijke politieke partij dan ook. Dat geeft ruimte om na te gaan wat het beste voor Utrecht en de Utrechtse gemeenschap is. We staan voor onze stad!

Meekijken, meedenken en meedoen

Sommigen steunen ons met een handtekening onder een burgervoorstel of met een donatie. Of verbinden zich met EenUtrecht door lid te worden van onze politieke vereniging. Anderen denken of doen actief mee met het opstellen en uitwerken van burgervoorstellen, die we meestal als petitie (via www.petities.nl) indienen bij de gemeenteraad. Ten slotte zijn er Utrechters die bereid zijn om namens EenUtrecht zich verkiesbaar te stellen voor de Utrechtse gemeenteraad. Elke bijdrage is van harte welkom. Als betrokken Utrechters maken we samen EenUtrecht.

Volg ons op social media