Waarom EenUtrecht?

Zo op het eerste gezicht ligt de stad Utrecht er mooi bij. Er gebeuren ook talrijke, goede dingen en veel Utrechters zijn dik tevreden. Ook wij zijn trots op onze stad. Maar als je even beter kijkt zie je dat er meer aan de hand is: het gaat lang niet altijd goed.
Zo kunnen veel Utrechters niet betaalbaar in de stad wonen. Veel mensen die in Utrecht wonen, studeren of werken voelen zich niet gehoord, buitengesloten of zelfs gediscrimineerd. Een grote groep Utrechter wil zelf – méér en makkelijker dan nu het geval is – kunnen beslissen over wat er gebeurt in hun omgeving en ook hoe dat gebeurt, bijvoorbeeld in de eigen straat of buurt. Ook vinden veel Utrechters dat de stad weliswaar mag groeien, maar dat die wel leefbaar moet blijven, met voldoende groen en oog voor de aard van de bestaande buurten.
EenUtrecht vindt dat de politiek de urgentie van deze problemen te weinig ziet en er te weinig aan doet. Daarom is EenUtrecht hard nodig.

De situatie in de stad wordt slechter

Op veel gebieden wordt de situatie in de stad steeds slechter.
Zo is het vinden van een betaalbare woning een groot probleem. Een betaalbare woning was er al bijna niet, maar voor steeds meer Utrechters wordt betaalbaar wonen in Utrecht inmiddels volstrekt onbereikbaar.
Daarnaast is het een groot issue dat steeds meer Utrechters zich niet gezien of gehoord voelen. Ze willen zich inzetten voor de stad en als bewoner of ondernemer zelf dingen verbeteren of in gang zetten, maar ze merken maar al te vaak dat een ambtenaar of bestuurder het laatste woord heeft en anders beslist. Steeds vaker ervaren mensen die hier wonen of werken dat ze, bijvoorbeeld bij projecten van de gemeente, bewust worden buitengesloten door ambtenaren of het bestuur van onze stad.
Ook is het zorgelijk dat een steeds groter deel van de Utrechters zich hier steeds minder thuis, ook al wonen ze hier al jaren of zijn ze hier geboren. Want als het erop aankomt, kunnen ze in deze stad niet (meer) zichzelf zijn.
Dan zijn er nog de plannen die het stadsbestuur heeft om Utrecht enorm te laten groeien. Als het aan dit bestuur ligt, zal er in de stad veel (hoogbouw) worden bijgebouwd. De stad zal daardoor extreem verdichten, ten koste van groen. Veel mensen maken zich daarover zorgen. Uiteraard moet een stad groeien, maar groei en leefbaarheid horen hand in hand te gaan. In de gemaakte plannen is daar geen aandacht voor.
In een snel groeiende stad wordt ook de gemeente steeds groter en anoniemer, met eerder meer dan minder regels. Veel Utrechters ervaren dat zij in het contact met de gemeente steeds meer een nummer zijn, terwijl mensen willen dat de gemeente hen helpt en persoonlijk en transparant met hen omgaat.
Dan nog het punt dat een groot deel van de Utrechters weliswaar een goed inkomen verdient, maar er tegelijkertijd veel mensen in deze stad buitengewoon zinvol en onmisbaar werk doen, maar daar niet voor betaald krijgen. Dat zinvolle werk heet ‘vrijwilligerswerk’ en wordt in het beste geval beloond met een jaarlijkse prijs. Maar deze ‘vrijwilligers’ verdienen veel meer dan een prijs, ze verdienen een eigen inkomen.
Kortom, de stad kent problemen die belangrijk én urgent zijn.

Het wordt tijd voor burgerpolitiek

Uitgangspunt van EenUtrecht is burgerpolitiek: politiek die mensen en buurten op één zet. Dat is iets anders dan wat je nu standaard ziet. De bestaande politiek is in feite kantoorpolitiek: wethouders en raadsleden luisteren vooral heel goed naar instanties en ambtenaren. Pas wanneer op deze manier plannen en ideeën zijn ontstaan, worden mensen en buurten betrokken waarover de plannen gaan.  
EenUtrecht vindt dat dit anders moet en stelt vast dat het ook anders kan.
Zo zijn er genoeg Utrechters met hele goede ideeën en oplossingen voor de eigen buurt en stad. Geef hun de ruimte.
Veel Utrechters doen al zinvol vrijwilligerswerk. Waardeer dat en maak er waar mogelijk betaald werk van.
Veel Utrechters doen ongelofelijk hun best om te integreren, spijtig genoeg met verlies van de eigen identiteit. Laat zien dat dit onnodig is, dat iedereen in Utrecht zichzelf kan zijn en verschillen worden gewaardeerd.
Erken dat je de woningmarkt niet kunt overlaten aan commerciële partijen alleen, maar dat het een markt is die uit de bocht is gevlogen en waar een marktmeester dringend nodig is. Die marktmeester moet en kan de gemeente zijn. Als marktmeester stelt de gemeente striktere (prijs)eisen aan de woningmarkt. Hierdoor wordt wonen in Utrecht weer betaalbaar(der). Veel Utrechters zetten zich al in voor een betaalbare stad, waar iedereen die dat wil toch kan (blijven) wonen, óók met een lager inkomen of samen in een wooncollectief. Steun die initiatieven en zorg ervoor dat de vastgoedwereld dat mede mogelijk maakt.
Steun ook alle Utrechters die zich inzetten voor een sociale stad, waarin we niet accepteren dat sommigen de boel verzieken. En steun de Utrechters die zich hard maken voor een stille, groene, stralingsarme en schone stad, waarin waar we allemaal gezond kunnen leven.

De huidige politiek onderschat belangrijke problemen

Het belangrijkste wat er ontbreekt bij de gevestigde politieke partijen is dat de hierboven genoemde problemen worden onderschat en dat er met te weinig visie ad-hoc-oplossingen worden bedacht. Kritiek op hoe het gaat in Utrecht wordt niet erg gewaardeerd, want veel gaat toch goed in de stad? Maar EenUtrecht stelt: op veel belangrijke terreinen gaan het helemaal niet goed.
Een enkele bestaande politieke partij is soms op een bepaald punt wel kritisch, maar dan vaak slechts op één of twee van de door ons genoemde probleemgebieden.
Daarom is EenUtrecht enkele jaren geleden gestart, om de Utrechtse politiek wakker te schudden, te testen met (burger)voorstellen en daarmee na te gaan of de huidige politiek belangrijk issues alsnog oppakt. Maar we zagen dat deze aanpak helaas niet genoeg werkte. Om meer invloed en impact te hebben, deed EenUtrecht daarom mee aan de raadsverkiezingen van 16 maart 2022. Met 4.383 Utrechters heeft EenUtrecht bij deze verkiezingen een raadszetel gehaald. 

Iedere Utrechter telt mee: mensen en buurten op één

EenUtrecht bestaat uit betrokken Utrechters die zich inzetten voor een betere stad vanuit de volgende visie:

  • iedere Utrechter is er één, dus betrek ook iederéén;
  • iedere Utrechter staat op één, dus laat zien dat zij samen sociaal eigenaar van de stad zijn;
  • alleen samen zijn we één; dus zorg ervoor dat iederéén zich hier thuisvoelt.

Volg ons op social media