Waarom EenUtrecht

Zo op het eerste gezicht staat Utrecht er mooi bij; er gebeurt ook veel goeds in onze stad en veel Utrechters zijn dik tevreden. Ook wij zijn trots op ons Utrecht. Maar als je even beter kijkt zie je dat er meer aan de hand is, dat het niet altijd goed gaat, dat veel Utrechters niet betaalbaar in de stad kunnen wonen, studeren of werken, zich niet gehoord of zelfs gediscrimineerd voelen, zelf méér willen kunnen beslissen en doen in bijv. de eigen straat of buurt. Het wordt er slechter op. We vinden dat de huidige politiek die urgentie te weinig ziet en de problemen te veel of te lang heeft laten liggen. Daarom is EenUtrecht hard nodig.

Langzaam maar zeker wordt het er slechter op

De situatie op veel gebieden wordt steeds slechter. Een betaalbare woning was er al bijna niet, maar voor steeds meer Utrechters wordt betaalbaar wonen echt volstrekt onbereikbaar. Steeds meer Utrechters zetten zich in voor de stad of doen als bewoner of als ondernemer steeds meer zelf, maar steeds vaker merken zij dat een ambtenaar of bestuurder het laatste woord heeft. Veel Utrechters voelden zich soms al niet gezien of gehoord, maar steeds vaker ervaren zij dat ze bijv. bij projecten van de gemeente bewust worden buitengesloten door ambtenaren of het bestuur van onze stad. Een deel van de Utrechters verdient een heel goed inkomen, maar tegelijkertijd zijn er vele Utrechters die wél zinvol werk doen, maar er niet voor betaald krijgen omdat het zogenaamd ‘vrijwilligerswerk’ is waar je jaarlijks een mooie prijs voor kunt winnen. Maar je wilt geen prijs, maar een eigen inkomen. Veel Utrechters wonen al jaren in Utrecht of zijn er zelfs geboren, maar toch voelen ook zij zich er steeds minder thuis. Steeds vaker merken zij dat als het er op aan komt zij toch niet (meer) zichzelf kunnen zijn in deze stad. In een snel groeiende stad wordt ook de gemeente steeds groter en anoniemer, met eerder meer dan minder regels. Veel Utrechters ervaren dat zij in het contact met de gemeente steeds meer een ‘nummer’ zijn, terwijl juist nu de behoefte steeds groter wordt aan een steunende gemeente die persoonlijk en transparant met hen omgaat. Kortom, er is echt iets gaande in de stad én het is urgent.

Het moet beter en kan anders

EenUtrecht vindt dat het beter moet en anders kan. Zo zijn er genoeg Utrechters met hele goede ideeën en oplossingen voor de eigen buurt en stad. Geef hen de ruimte. Veel Utrechters doen al zinvol vrijwilligerswerk. Waardeer dat en maak er waar mogelijk betaald werk van. Veel Utrechters doen ongelofelijk hun best om te integreren, spijtig genoeg met verlies van de eigen identiteit. Laat zien dat dit onnodig is, dat iedereen in Utrecht zichzelf kan zijn en verschillen worden gewaardeerd. Erken dat je de woningmarkt niet kunt overlaten aan commerciële partijen alleen, maar dat het een markt is die uit de bocht is gevlogen en waar een marktmeester dringend nodig is. Die martkmeester moet en kan de gemeente zijn; die als marktmeester strikte eisen stelt aan de markt opdat het wonen weer betaalbaar(der) wordt. Heel veel Utrechters zetten zich al in voor een betaalbare stad waar iedereen die dat wil toch kan (blijven) wonen, ook met een lager inkomen of samen in een wooncollectief. Steun die initiatieven en zorg er voor dat de vastgoedwereld het mede mogelijk maakt. Steun ook die Utrechters die zich inzetten voor een sociale stad waarin we niet accepteren dat sommigen de boel verzieken. Steun ook de Utrechters die zich hard maken voor een stille, groene, stralingsarme en schone stad waar we allemaal gezond in kunnen leven.

Wat de huidige politiek laat liggen

Het belangrijkste wat er ontbreekt bij de huidige politiek en bestaande politieke partijen is dat de hier genoemde problemen worden onderschat en dat er met te weinig visie ad hoc oplossingen worden bedacht. En je mag vooral niet te kritisch zijn op hoe het gaat in de stad, want veel gaat er toch goed? Bestaande politieke partijen zijn soms op onderdelen wel kritisch, maar dan vaak op slechts één of twee van de door ons hier genoemde problemen. Daarom is EenUtrecht nodig, om de Utrechtse politiek wakker te schudden, te testen met (burger)voorstellen en om dan na te gaan of de huidige politiek dit alsnog oppakt. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat dit helaas niet genoeg werkt. Daarom doen we zelf mee aan de raadsverkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad op 16 maart 2022.

Visie EenUtrecht

Als betrokken Utrechters staan we voor onze stad en willen we graag dat Utrecht in ons Nederland laat zien hoe het anders en beter kan. Hoe je wel één kunt zijn:

  • iedere Utrechter is er één, dus betrek ook iederéén;
  • iedere Utrechter staat op één, dus laat zien dat zij samen sociaal eigenaar van de stad zijn;
  • alleen samen zijn we één; dus zorg er voor dat iederéén hier kan wonen, leren en werken.

Volg ons op social media