Onze peiling

Hoe stemmen andere politieke partijen over onze voorstellen?

In de Utrechtse politiek zeggen de meeste partijen dat ze, net als EenUtrecht, weldegelijk gaan voor (méér) invloed van burgers, voor kleinschaligheid, voor de menselijke maat, voor een gezonde stad met veel groen, voor (méér) werk voor iedereen, enzovoorts. De bestaande politieke partijen
(zullen) zeggen dat ze (deels) al doen waar EenUtrecht voor staat. Maar klopt dat wel? Met Onze peiling – te vinden onder de blauwe knop rechts – laten we je op een overzichtelijke manier zien of dat inderdaad zo is.

Bestaande partijen langs de meetlat

Onze peiling heeft drie pijlers. In Onze peiling kan iedere Utrechter zelf zien wat het stemgedrag of programmastandpunt is van de andere politieke partijen op onderwerpen die EenUtrecht belangrijk vindt.
Wanneer andere politici en politieke partijen in de gemeenteraad met voorstellen komen die passen bij waar EenUtrecht voor staat, nemen we dat mee in Onze peiling. We vermelden dan het stemgedrag in de raad over dat voorstel.
En natuurlijk staan in Onze peiling ook de burgervoorstellen van EenUtrecht, en welke  partijen voor of tegen hebben gestemd.

Peiling maakt politiek gedrag duidelijk

EenUtrecht is ontstaan omdat wij te vaak hebben gezien dat de huidige politiek als het erop aankomt niet gaat voor wat wij graag willen.
Zo roepen veel politieke partijen al jaren dat ze zich inzetten voor Utrechters die langdurig werkzoekende zijn en niet meer gemakkelijk een betaalde baan vinden. Maar in de afgelopen jaren was er geen enkele politieke partij die met een initiatief of voorstel kwam om hier iets aan te doen. Voor Onze peiling betekent dit dat geen enkele bestaande partij op dit onderwerp een punt verdient.
Pas toen EenUtrecht met het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen kwam, waren er een paar partijen die ineens een eigen initiatief lanceerden. Uiteindelijk waren er slechts een paar partijen die ons burgervoorstel hebben gesteund. Iedere partij die vóór ons burgervoorstel 1.000 Buurtbanen stemde, ontving van ons in Onze peiling zodoende één punt.

Actuele stand van zaken

Onze peiling zullen we na elke raadsvergadering actualiseren.
De meest actuele versie (11-05) van Onze peiling is in de onderstaande afbeelding samengevat.

Wil je weten hoe de andere partijen hebben gestemd over ieder afzonderlijk voorstel van EenUtrecht? Ga dan naar de gedetailleerde versie van Onze peiling.

Hoe was het politieke gedrag van de vorige gemeenteraad?

Ook in de vorige raadsperiode (2018 – 2022), met 12 partijen in de raad, heeft EenUtrecht Onze peiling bijgehouden. Ben je geïnteresseerd in deze versie van Onze peiling?
Bekijk dan hier Onze peiling van de vorige raadsperiode.

Volg ons op social media