Onze peiling

Hoe stemmen andere politieke partijen over onze voorstellen?

In de Utrechtse politiek zeggen de meeste partijen dat ze, net als EenUtrecht, weldegelijk gaan voor (méér) invloed van burgers, voor kleinschaligheid, voor de menselijke maat, voor een gezonde stad met veel groen, voor (méér) werk voor iedereen, enzovoorts. De bestaande politieke partijen
(zullen gaan) zeggen dat ze (deels) al doen waar EenUtrecht voor staat. Maar klopt dat wel? Met Onze peiling – binnenkort te vinden onder de blauwe knop rechts – meten we of dat inderdaad zo is.

Bestaande partijen langs de meetlat

Onze peiling heeft drie pijlers. In Onze peiling kan iedere Utrechter zelf zien wat het stemgedrag of programmastandpunt is van de andere politieke partijen op onderwerpen die EenUtrecht belangrijk vindt.
Ook komt in Onze peiling te staan wanneer andere politici en politieke partijen in de gemeenteraad met voorstellen komen die passen bij waar EenUtrecht voor staat. We vermelden daarbij het stemgedrag in de raad over dat voorstel.
En natuurlijk staan in Onze peiling ook de burgervoorstellen van EenUtrecht en welke  partijen voor of tegen hebben gestemd.

Peiling maakt politiek gedrag duidelijk

EenUtrecht is ontstaan omdat wij te vaak hebben gezien dat de huidige politiek als het erop aankomt niet gaat voor wat wij graag willen.
Zo roepen veel politieke partijen al jaren dat ze zich inzetten voor Utrechters die langdurig werkzoekende zijn en niet meer gemakkelijk een betaalde baan vinden. Maar in de afgelopen jaren was er geen enkele politieke partij die met een initiatief of voorstel kwam om hier iets aan te doen. Voor Onze peiling betekent dit dat geen enkele bestaande partij op dit onderwerp een punt verdient.
Pas toen EenUtrecht met het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen kwam, waren er een paar partijen die ineens een eigen initiatief lanceerden. Uiteindelijk waren er slechts een paar partijen die ons burgervoorstel hebben gesteund. Iedere partij die vóór ons burgervoorstel 1.000 Buurtbanen stemde, ontvangt van ons in Onze peiling zodoende één punt.

Actuele stand van zaken

Onze peiling zullen we regelmatig actualiseren.
Ga hier naar Onze peiling >

Volg ons op social media