Onze peiling

Hoe stemmen andere politieke partijen over onze voorstellen?

In de Utrechtse politiek zeggen de meeste partijen dat ze, net als EenUtrecht, weldegelijk gaan voor (méér) invloed van burgers, voor kleinschaligheid, voor de menselijke maat, voor een gezonde stad met veel groen, voor (méér) werk voor iedereen, enzovoorts. De bestaande politieke partijen
(zullen) zeggen dat ze (deels) al doen waar EenUtrecht voor staat. Maar klopt dat wel? Met Onze peiling – te vinden onder de blauwe knop rechts – laten we je op een overzichtelijke manier zien of dat inderdaad zo is.

Drie pijlers

Onze peiling is gebaseerd op de volgende drie pijlers:
  1. Wij vinden het belangrijk Utrechters te laten zien wat wij doen.
  2. Iedere Utrechter kan zelf zien wat het stemgedrag of programmastandpunt is van de andere politieke partijen op voorstellen van EenUtrecht. Dit zegt vaak meer over wat partijen vinden dan dat ze opschrijven tijdens de verkiezingen. 
  3. Utrechters te inspireren mee te doen, want er moet wel het nodige anders in Utrecht. Dat blijkt wel uit onze peiling. 

Actuele stand van zaken

Onze peiling vernieuwen we na elke raadsvergadering.
De meest actuele versie (06-06-2024) van Onze peiling is in de onderstaande afbeelding samengevat.

Wil je weten hoe de andere partijen hebben gestemd over ieder afzonderlijk voorstel van EenUtrecht? Ga dan naar de gedetailleerde versie van Onze peiling.

Hoe was het politieke gedrag van de vorige gemeenteraad?

Ook in de vorige raadsperiode (2018 – 2022), met 12 partijen in de raad, heeft EenUtrecht Onze peiling bijgehouden. Ben je geïnteresseerd in deze versie van Onze peiling?
Bekijk dan hier Onze peiling van de vorige raadsperiode.

Volg ons op social media