MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN

UTRECHT IS ÓÓK VAN JOU! STEUN ONS, DENK MEE, DOE MEE

Betaalbaar in de stad kunnen wonen, studeren en werken. Gehoord worden. Zelf méér kunnen beslissen en doen. Verschillen waarderen en discriminatie daadwerkelijk aanpakken. Dat is wat de meeste Utrechters willen. Maar dat is nu niet zo. Al jarenlang maakt het stadsbestuur Utrecht onbetaalbaar, jaagt het een extreem ongezonde groei van de stad na met verlies van groen in buurten, luistert het niet echt naar de Utrechters én negeert het de tweedeling in onze stad. Dat moet stoppen. Daarom deed EenUtrecht voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen op 16 maart 2022. Dankzij de stem van 4.383 Utrechters heeft EenUtrecht bij deze verkiezingen een raadszetel gehaald. Dat maakt dat we ons geluid veel sterker kunnen laten horen dan voorheen en dat we onze burgervoorstellen nu direct kunnen indienen in de Utrechtse gemeenteraad en niet uitsluitend via een petitie.

Nieuws

Blijf hier op de hoogte van de activiteiten van EenUtrecht binnen en buiten de gemeenteraad.

Gemeenschapsraden

Goede ideeën en initiatieven om buurten veiliger, mooier en prettiger te maken sneuvelen vaak bij de gemeente. In je eentje melden heeft geen zin en

lees meer

Onze mensen

EenUtrecht heet iedereen welkom die zich thuis voelt bij wat wij willen met de stad en die vindt dat MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN horen.
We zijn géén traditionele politieke partij met een partijdiscipline. Wat we wel zijn? Een politiek podium voor betrokken Utrechters, die staan voor een ander soort politiek, de zogenoemde burgerpolitiek, en die zich inzetten voor de Burger- en buurtorganisaties in onze stad.
Veel mensen voelen zich betrokken bij EenUtrecht. Ook jij kunt je bij ons aansluiten of ons steunen. Je kunt lid worden van onze politieke vereniging of ons als donateur steunen. Of je kunt als supporter meedenken of meedoen met een actie of burgervoorstel.
Sommige leden zijn actief als ambassadeur van EenUtrecht en treden op als aanspreekpunt en initiatiefnemer, soms voor een buurt of wijk, soms voor een onderwerp. Ook zijn enkele Utrechters actief in de fractie van EenUtrecht. Zij ondersteunen raadslid Gert Dijkstra. Lees hieronder meer over hen.

Onze standpunten

We vinden dat het echt anders moet en kan in onze stad. EenUtrecht gaat voor wat de Utrechtse politiek laat liggen. Het gaat ons vooral om de volgende acht onderwerpen. Steeds uitgewerkt in diverse standpunten inclusief vele burgervoorstellen. Samen vormen ze Onze agenda, een nieuwe agenda voor de stad Utrecht.

eenutrecht-meer-invloed

Meer zeggenschap

Iedere Utrechter die hier woont, leert of werkt heeft iets te vertellen en wil gehoord worden. Dat gebeurt veel te vaak niet. Zo keren Utrechters zich af van overheid en politiek. En zo missen we de beste en (meest) betaalbare oplossingen voor onze stad. EenUtrecht zet zich daarom altijd en overal in voor méér zeggenschap voor Utrechters.

een-utrecht-betaalbaar-wonen

Betaalbaar wonen

Iedere Utrechter moet kunnen (blijven) wonen in een betaalbare woning in de buurt of wijk van zijn of haar voorkeur. Dat is nu niet het geval. Noodgedwongen verlaten veel Utrechters met een lager inkomen de stad. Terwijl velen van hen al heel lang in Utrecht wonen, hier soms zelfs zijn opgegroeid, en niets liever willen dan bij hun vrienden of familie blijven wonen. Dat moet anders. EenUtrecht staat voor een andere, vernieuwende aanpak.

een-utrecht-buurtgerichte-groei

Buurtgerichte groei mét groen

Stedelijke groei is belangrijk voor het bieden van huisvesting aan specifiek Utrechters die hier werken, studeren of willen blijven wonen. Maar, de stedelijke groei moet wél passen bij bestaande buurten, ruimte bieden voor het (kleine) groen in straten en wijken en honderd procent duurzaam zijn. Dat is niet wat het stadsbestuur tot nu toe wil. Dat moet anders. EenUtrecht staat voor een andere koers.

eenutrecht-utrechters-eigenaar

Utrechters eigenaar

Zelf méér kunnen beslissen en doen in de stad. Dat kan naar ons idee veel te weinig. Overheid en markt bepalen en doen te vaak nagenoeg alles. Zo maken we geen gebruik van de kracht in onze Utrechtse gemeenschappen. EenUtrecht vindt dat Utrechters die dat willen de mogelijkheid moeten krijgen om samen de eigen buurt in te richten, in samenspraak met de gemeente. Daar maken we ons hard voor.

eenutrecht-gezonde-stad

Gezonde en veilige stad

EenUtrecht wil dat Utrecht een stad is waar je gezond kunt wonen, leren en werken. Niet alleen in tijden van een virusinfectie, maar altijd, elk jaar, elke dag. En niet alleen in de rijkere delen van de stad, maar in íedere buurt en wijk. 

eenutrecht-gelijke-kansen

Eerlijke kansen

Jezelf kunnen zijn op school, het sportveld, het werk en op straat. Dat is wat iedereen graag wil. Maar dat is niet de werkelijkheid. Zo worden vele Utrechters buitengesloten, van pesten tot discriminatie. Dat is een groot onrecht. EenUtrecht onderneemt waar mogelijk actie om dit te veranderen. 

eenutrecht-ondersteunende-gemeente

Ondersteunende gemeente

Te vaak behandelt de gemeente de Utrechters als een nummer. Zo ontstaat wantrouwen tussen burger en overheid. Dat is schadelijk voor het goed functioneren van de gemeente. Dat moet anders. Nodig is een transparante en persoonlijke gemeente. Een gemeente die er is voor burgers, niet andersom. 

eenutrecht-eigen-inkomen

Eigen inkomen

Erbij horen en – als je kunt en wil werken – meedoen met betaald en zinvol werk of ondernemen. Dat is wat iedere Utrechter graag wil. Maar lang niet iedereen heeft dat. Dat maakt eenzaam en is niet solidair. Het is hard nodig om betaald werk en ondernemen (lokaal) anders en eerlijker te organiseren. EnUtrecht zet zich hier ten volle voor in.

ons-verhaal-in-beeld_optimized

Onze standpunten in beeld

Ben je meer van beeld?
In onze korte campagnefilm (raadsverkiezing 2022) vertelt toenmalig lijsttrekker en nu raadslid Gert Dijkstra kort waar EenUtrecht voor staat.
In andere filmpjes vertellen onze ambassadeurs over hun ervaringen in de stad en hun gedrevenheid om in Utrecht  mensen en buurten op één te zetten.