MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN

UTRECHT IS ÓÓK VAN JOU! STEM EENUTRECHT

Betaalbaar in de stad kunnen wonen, studeren en werken. Gehoord worden. Zelf méér kunnen beslissen en doen. Verschillen waarderen en discriminatie daadwerkelijk aanpakken. Dat is wat de meeste Utrechters willen. Maar dat is nu niet zo. Het huidige stadsbestuur maakt Utrecht onbetaalbaar en jaagt een extreem ongezonde groei van de stad na, luistert niet echt naar de Utrechters én negeert de tweedeling in onze stad. Dat moet stoppen.

Onze standpunten

We vinden dat het echt anders moet en kan in onze stad. EenUtrecht gaat voor wat de Utrechtse politiek laat liggen. Het gaat ons vooral om de volgende zes onderwerpen. Steeds uitgewerkt in diverse standpunten inclusief vele burgervoorstellen. Samen vormen ze onze nieuwe Agenda voor de stad Utrecht.

Fotos-website-speerpunten-Meer-invloed

Meer invloed

Iedere Utrechter die hier woont, leert of werkt heeft iets te vertellen en wil dan ook gehoord worden. Dat gebeurt veel te vaak niet. Zo keren Utrechters zich af van overheid en politiek. Én zo missen we de beste en betaalbare oplossingen voor onze stad. Geef daarom Utrechters méér invloed en laat ons als Utrechters waar dat kan en als we dat zelf willen ook zelf beslissen. Daar wordt de stad beter, slimmer, leuker en mooier van. De stad is van iedereen.

Buurt-x-Foto-Sjors-Provoost-juiste-maat

Gezonde stad

Een betaalbare woning. Een groene en fijne buurt. Geen overlast van geluid of smerige lucht. Dat wil iedere Utrechter wél, maar dat kan niet meer. Want ons stadsbestuur maakt Utrecht onbetaalbaar en jaagt een extreem ongezonde groei van de stad na. Dat moet stoppen. Kleinschaligheid in buurten is belangrijker dan grootschalige stedelijke groei. Nodig zijn investeringen in een eerlijke woningmarkt en in meer groen, schone lucht en leefbare straten.
Fotos-website-speerpunten-Utrechters-eigenaar-871x675-1

Utrechters eigenaar

Zelf méér kunnen beslissen en doen. Dat kan nu niet. Overheid en markt bepalen en doen nagenoeg alles. Zo maken we geen gebruik van de kracht in onze Utrechtse gemeenschappen. Utrechters die dat willen moeten de mogelijkheid krijgen om samen de eigen buurt in te richten, in samenspraak met de gemeente. Meer investeren in lokale gemeenschappen en coöperatieven. Geldstromen lokaal houden en Utrechters (sociaal) eigenaar maken van de eigen leefomgeving.

Fotos-website-speerpunten-Gelijke-kansen

Eerlijke kansen

Jezelf kunnen zijn op school, het sportveld, het werk en op straat. Dat is wat iedereen graag wil. Maar dat is niet de werkelijkheid. Zo worden vele Utrechters buitengesloten, van pesten tot discriminatie. Dat is een groot onrecht en het splijt onze samenleving. Daar is nu veel te weinig aandacht voor en ook dat is funest voor het samenleven in onze stad. Dat moet nu anders. Wíj staan voor het waarderen van verschillen en het daadwerkelijk aanpakken van discriminatie. 

Fotos-website-speerpunten-Steunende-gemeente

Steunende gemeente

Te vaak worden Utrechters behandeld als een ‘nummer’, krijg je geen persoonlijke contactpersoon bij de gemeente en wordt niet alles met jou open en eerlijk gedeeld. Zo ontstaat er wantrouwen tussen burger en overheid én dat is funest voor het goed functioneren van de gemeente. Nodig is een transparante en persoonlijke gemeente, zonder hinderlijke bureaucratie. Een gemeente die er is voor burgers; niet andersom. 

Fotos-website-speerpunten-Eigen-inkomen

Eigen inkomen

Erbij horen en als je kunt en wilt werken meedoen in betaald en zinvol werk of ondernemen. Dat is wat iedere Utrechter graag wil. Maar lang niet iedereen heeft dat. Dat maakt eenzaam en is niet solidair. Soms werkt iemand (bijna) fulltime zinvol maar onbetaald en de buurman/vrouw zinloos maar wel betaald. Dat zorgt voor een tweedeling en ondergraaft onze democratie. Nodig is het (lokaal) anders en eerlijker organiseren van betaald werk en ondernemen.  

Onze mensen

EenUtrecht heet iedereen welkom die zich thuis voelt bij wat wij willen met de stad en die vinden dat MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN horen.
We zijn géén traditionele politieke partij met een partijdiscipline. Wat we wel zijn? Een politiek podium voor betrokken Utrechters, die zich al dan niet inzetten voor één of meer buurt- of burgerorganisaties in onze stad.
De volgende mensen zijn actief bij EenUtrecht. Bijvoorbeeld met het indienen van onze burgervoorstellen of met de deelname aan de raadsverkiezingen in 2022.

Nieuws

Regelmatig dienen we burgervoorstellen in bij de Utrechtse gemeenteraad of komen we met publicaties in de media. Lees het hier.