Teun Tromp

Waarom zou je zoveel wijsheid en kennis van mensen verloren laten gaan als we onze samenleving zo mooi mogelijk willen maken?

Teun Tromp

Neem contact op met Teun

06 21 40 23 40

teun@eenutrecht.nl

Vertel eens, wie ben je?

‘Ik ben Teun Tromp, negentien jaar oud, en woon al mijn hele leven in Utrecht. In Wittevrouwen, maar sinds het uit elkaar gaan van mijn ouders zes jaar geleden ook in Tuinwijk. Ik heb een gelukkige jeugd gehad en ben niks tekort gekomen, waar ik erg dankbaar voor ben nu ik steeds beter begin te begrijpen dat dat voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid is. Inmiddels zit ik in het tweede jaar van mijn studie Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en ik kijk er erg naar uit, nu de invloed van Corona steeds kleiner lijkt te worden, om Utrecht als studentenstad te leren kennen.’

Waar sta je voor?

‘Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek en ben nog steeds druk bezig met de ontwikkeling van mijn mening en overtuigingen. Ik probeer daarbij altijd oog te houden voor de nuance. Ik ben ervan overtuigd dat je alle verschillende standpunten nodig hebt om tot een weloverwogen conclusie te komen. Dit geldt naar mijn mening niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor de hele maatschappij. Waarom zou je zoveel wijsheid en kennis van mensen verloren laten gaan als we onze samenleving zo mooi mogelijk willen maken?
‘Ik kan me dus slecht vinden in het idee dat de overheid het beste zou weten hoe we met z’n allen moeten samenleven. Maar ik heb ook weinig met de gedachte dat we als losse individuen in de ‘vrije’ markt het beste in staat zijn ons eigen leven in te richten. Veel van de belangrijkste onderdelen van ons leven gaan niet over jou of mij alleen, ze gaan over een hele groep. Je kunt er niet in je eentje voor zorgen dat je in een veilige omgeving woont of goed onderwijs krijgt. Dat moet je als gemeenschap voor elkaar krijgen. Dat is wat ik versta onder het begrip ‘democratie’. Een woord dat voor veel huidige partijen alleen maar gebruiken om te kunnen zeggen dat ze ‘trots zijn om in een democratie te leven’.’

Waarom sluit je je op jouw leeftijd al aan bij een politieke partij?

‘Toen ik door Gert, de lijsttrekker van EenUtrecht, benaderd werd en veel voorbeelden hoorde van hoe de gemeente de afgelopen jaren nauwelijks luistert naar de lokale bewoners bij het verzinnen van nieuwe plannen, besefte ik weer hoe hard echte, directe democratie nodig is. Er was voor mij geen andere optie dan me bij EenUtrecht aan te sluiten. Democratie eist betrokkenheid, niet dat je achteraf het nieuws leest of hoort om te weten welke beslissingen de overheid voor jou heeft genomen. En met betrokkenheid kun je als overheid niet vroeg genoeg mee beginnen.’

Welke rol denk je dat jongeren spelen in de politiek?

‘Er zijn nog te veel jongeren die denken dat politiek iets is voor volwassenen. Dat het gaat over saaie onderwerpen, zoals belastingen en pensioenen. Ze beseffen niet hoeveel invloed de politiek heeft op hun levens en op hoe de wereld eruit ziet. Kijk maar naar hoe moeilijk het als student is om een eigen plek te vinden. Kijk naar ons onderwijssysteem dat niet elk kind gelijke kansen geeft. Of denk aan de naderende klimaatcrisis, die vooral jongeren gaat raken in hun leven.
‘En áls ze al snappen hoe ingrijpend keuzes in de politiek kunnen zijn, hebben veel jongeren niet het gevoel dat ze zich ermee moeten bemoeien of iets kunnen veranderen. Dat dit door veel mensen wordt gedacht en gevoeld komt denk ik vooral door ons huidige politieke systeem, waar je alleen eens in de zoveel tijd mag stemmen.
‘Heel veel mensen willen zich weldegelijk actief inzetten om de samenleving te verbeteren. En ik ben er zeker van dat dat nog veel meer mensen zullen zijn als ze die ruimte ook krijgen, in een democratie die wél naar burgers luistert en ze wél de ruimte geeft om mee te beslissen.’