Buurtgerichte groei mét groen

Begin augustus 2021 startten enkele Utrechters de petitie ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ over de toekomstige groei van Utrecht. Hard nodig, zo vindt ook EenUtrecht en we steunden de petitie dan ook meteen. Want het stadsbestuur had – zonder serieuze participatie van Utrechters – midden in de zomervakantie van 2021 een zeer ingrijpende toekomstvisie vastgesteld: de zogenoemde RSU 2040 (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040). 

Zeer ingrijpende plannen van gemeente over stedelijke groei raken iedere Utrechter

Met de RSU 2040 kiest het huidige stadsbestuur van GroenLinks, D66 en de Christenunie – gesteund door de gemeenteraad – voor een maximale groei van de stad. Dit betekent maar liefst 100.000 nieuwe bewoners erbij tot 2040 (op dit moment heeft Utrecht ruim 358.000 bewoners). Dat zijn meer mensen dan in de afgelopen 25 jaar in Leidsche Rijn zijn komen wonen. Deze maximale groei van Utrecht betekent ook dat de stad een ongekende dichtheid aan woningen krijgt, die nergens anders in Nederland voorkomt.
De vergaande groeiplannen, die iedere Utrechter gaan raken, missen een deugdelijke (financiële) onderbouwing. Een voorbeeld: de RSU 2040 spiegelt voor dat er in de stad, naast de beoogde 60.000 woningen extra, maar liefst 700 hectaren groen (meer dan 1.000 voetbalvelden) bijkomen. Dat is onmogelijk.
Als EenUtrecht vinden we dat er bij het stadsbestuur en de meerderheid van de gemeenteraad sprake is van een tunnelvisie die grote en grotendeels onomkeerbare gevolgen heeft. Een versteende, onleefbare stad laat zich nauwelijks nog herstellen.
Lees een uitgebreide reactie van EenUtrecht op de RSU 2040 in het artikel Utrecht 2040: versteende metropool of leefbare stad?

Gemeenteraad negeert bijna 7.500 Utrechters

In de petitie ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ wordt gepleit voor het organiseren van een referendum over de RSU 2040. Logisch, vindt EenUtrecht, want dit gemeentelijke plan heeft een cruciale invloed op het karakter van Utrecht-stad én op de leefomgeving van álle Utrechters.
Met 10.000 handtekeningen zou een referendum kunnen worden afgedwongen. In een kort tijdsbestek, midden in de zomerperiode, ondertekenden maar liefst 7.451 Utrechters de petitie. Alléén de procedurele eis uit de gemeentelijke Verordening raadgevend referendum dat alle 10.000 handtekeningen binnen slechts zes weken moeten worden opgehaald, heeft ervoor gezorgd dat het vereiste aantal handtekeningen niet is gehaald. 
De gemeenteraad had alsnog vrijwillig voor een referendum kunnen kiezen, maar deed dat niet. Sterker nog: de gemeenteraad koos niet eens voor een debat in de gemeenteraad over de overduidelijke zorgen van zovele Utrechters over de stedelijke groeiplannen.
EenUtrecht vindt dit opnieuw een schrijnend voorbeeld van het negeren van Utrechters als het om belangrijke onderwerpen gaat die de leefomgeving raken.
Lees er meer over in ons artikel Gemeenteraad negeert petitie over de toekomst van onze stad.  

EenUtrecht forceert debat gemeenteraad over groei

Om de ondertekenaars van de petitie alsnog een stem te geven, deed EenUtrecht in het najaar van vorig jaar, samen met het Referendumcomité, een oproep aan de gemeenteraad alsnog een debat te voeren over het belang van een referendum over de RSU 240.
Onlangs ging de gemeenteraad akkoord met een zogenoemde burgeragendering. Bij een burgeragendering plaatsen burgers een agendapunt op de agenda van de gemeenteraad.
Via de burgeragendering ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ vragen EenUtrecht en het referendumcomité aan de gemeenteraad om de volgende vier vragen/voorstellen te bespreken:

  1. Bent u het met ons eens dat de onderbouwing van de maximale groeistrategie en grootschalige verdichting in de RSU 2040 niet deugdelijk genoeg is?
  2. Bent u het met ons eens dat naast de geplande maximale groei er nog andere groeiscenario’s denkbaar zijn, die dus ook een uitwerking verdienen?
  3. Bent u het met ons eens dat al die duizenden Utrechters die onze petitie hebben gesteund laten zien dat het huidige plan vermoedelijk geen draagvlak heeft onder de bewoners van deze stad?
  4. Én bent u bereid om inderdaad na te gaan of er wel draagvlak is in de stad voor de RSU 2040, bijvoorbeeld door hierover een referendum te organiseren?

Lees de volledige burgeragendering ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ met toelichting

De burgeragendering voor een ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ is aangeboden in de raadsvergadering van 10 maart 2022. 
Bekijk de toelichting van EenUtrecht bij de aanbieding van de burgeragendering

De uitkomsten van de burgeragendering delen we zo snel mogelijk via deze website en onze sociale media.

EenUtrecht pleit voor uitwerken van alternatief groeiscenario ‘Buurtgerichte groei mét groen’

Wat gebeurt er als een meerderheid van de Utrechters – mogelijk via een referendum – het RSU 2040 met zijn maximale groei en enorme woningdichtheden verwerpt? Is er wel een alternatief voor de RSU 2040?
Jazeker, vindt EenUtrecht. Dat Utrecht gaat groeien is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar een groei van deze omvang (60.000 woningen en 100.000 inwoners erbij tot 2040) is absoluut niet nodig. Voor alle Utrechters die hier (gaan) studeren, werken of willen (blijven) wonen, zijn aanzienlijk minder woningen nodig.
Er zijn, zo stelt EenUtrecht, alternatieve groeiscenatio’s denkbaar. Daarbij hanteert EenUtrecht een paar belangrijke uitgangspunten.
Zo gaat EenUtrecht voor een groei en woningverdichting die past bij buurten, in plaats van dat bestaande buurten zich moeten aanpassen aan de groei, ten koste van groen en de leefbaarheid van de eigen leefomgeving. We noemen dat een ‘Buurtgerichte groei mét groen’.

EenUtrecht start binnenkort petitie ‘Alternatief scenario voor stedelijke groei’ 

Binnenkort start EenUtrecht een petitie waarin we de gemeenteraad oproepen:

  • een alternatief scenario uit te laten werken waarin rekening wordt gehouden met een langzamere en/of kleinere groei van Utrecht;
  • ruimte te bieden voor een groei waarin bestaande buurten de start zijn voor het maken van plannen in plaats van dat buurten ‘op de schop moeten’ voor nieuw bedachte stedelijke centra;
  • de Utrechters te raadplegen en minimaal twee alternatieven voor te leggen opdat we gezamenlijk als stad tot een maximaal gedragen keuze kunnen komen.

Zodra de petitie is gepubliceerd op petities.nl vermelden wij dit op onze sociale media en op de nieuws-pagina van deze site. Het steunen/ondertekenen van de petitie gaat via petities.nl.
Als meer dan 250 kiesgerechtigde Utrechters deze petitie steunen dan moet de gemeenteraad van Utrecht de petitie gaan behandelen en erover stemmen.
Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte.

Volg ons op social media