Doneer

Elke financiële bijdrage is van harte welkom!

Als EenUtrecht willen we graag Onze agenda, onze burgervoorstellen en ander acties delen met alle ca. 250.000 kiesgerechtigde Utrechters, zowel offline (flyers, dagbladen) als online (social media). Daarnaast betalen we enkele medewerkers/vrijwilligers een kostenvergoeding, huren we regelmatig een ruimte voor onze bijeenkomsten en is er geld nodig voor het bijhouden van een deugdelijke administratie. Voor de komende periode (2021-2022) hebben we daarvoor een begroting gemaakt.
Omdat we volledig onafhankelijk zijn van welke landelijke politieke partij dan ook en we ook geen subsidies ontvangen van de gemeente, zijn we voor onze inkomsten afhankelijk van onze leden en donateurs. Elke financiële bijdrage is van harte welkom. Alvast ontzettend bedankt.

Wet financiering politieke partijen

Bij het ontvangen van donaties moeten we ons als politieke vereniging houden aan de Wet financiering politieke partijen. Deze wet geldt vanaf 2021 ook voor lokale partijen. Dat betekent dat we van alle giften boven de € 200 een registratie moeten bijhouden. En van de giften boven de
€ 1.000 moet openbaar zijn wie de gever is. Overigens willen we als organisatie ook zelf graag transparant zijn.
Daarom vragen we je bij een gift van meer dan € 200 het onderstaande formulier in te vullen. Bij een gift van onder de € 200 mag dat natuurlijk ook, maar is het niet verplicht.

Naamsvermelding als donateur

Onafhankelijk van de hoogte van je gift willen we graag jouw naam als donateur vermelden op onze website. Dat gebeurt vanzelfsprekend alleen met jouw toestemming (zie aanvinkmogelijkheid in formulier). De donateurs geven we weer in drie categorieen: donaties tot € 200, donaties tussen € 200 en € 1.000 en donaties boven de € 1.000.
Bij donaties van boven de € 1.000 zijn we verplicht om de naam te noemen van de donateur. Tot
€ 1.000 hoeft de naam van de donateur niet openbaar te worden.

Volg ons op social media

Donatieformulier

IBAN: NL39 TRIO 0320 4015 88

tnv: Vereniging EenUtrecht