1.000 Buurtbanen

Langdurig zoeken naar zinvol, betaald werk is zenuwslopend. Dat wil niemand. Toch zitten meer dan 20.000 Utrechters hierin vast, vaak al jarenlang. Corona heeft dit versterkt en tot een nog urgenter probleem gemaakt dan het al was. De gemeente probeert hieraan regelmatig wel iets te doen. Maar het effect daarvan is onvoldoende. Daarom heeft EenUtrecht het burgervoorstel (de petitie) voor 1.000 Buurtbanen gelanceerd. De essentie: creëer een betaalde baan voor minimaal 1.000 langdurig werkzoekenden bij een Burger- of buurtorganisatie. Een plan zonder extra kosten en direct in te voeren.

Om wie gaat het?

Het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen richt zich op alle Utrechters die al langer dan één jaar werkzoekend zijn en een bijstandsuitkering hebben. EenUtrecht is gestart met het maken van een lijst van Utrechters die daarin geïnteresseerd zijn. Velen van hen lopen niet te koop met de situatie waarin zij zitten. Slechts een enkeling stapt uit de anonimiteit. Dat doen ze omdat ze willen dat wij leren van hun ervaringen en tegelijkertijd kenbaar willen maken hoe belangrijk een buurtbaan voor hen kan zijn. Daarom verzamelen we ook persoonlijke verhalen en ervaringen. Zoals die van Anneke (1959) en Mihret (1980).

Wanneer is een buurtbaan nodig?

Een voorbeeld. Karen zoekt al jaren betaald werk, maar een aangetast zenuwstelsel maakt het haar niet gemakkelijk werk te vinden. Werkgevers durven het niet aan met haar. Ze is namelijk al jarenlang werkzoekend.  Daarnaast schrikken werkgevers van haar verleden met kanker en dat ze door haar ziekte geen gevoel meer heeft in haar voeten en vingertoppen. Op dit moment werkt Karen als vrijwilliger onbetaald bij de BuurtWerkKamer. Maar het liefst zou ze weer betaald een baan hebben. Veel buurtorganisaties willen Karen weldegelijk betaald werk aanbieden, maar het ontbreekt hun aan voldoende geld. Door corona wordt dit probleem alleen maar erger. In de situatie van Karen, en vele anderen die willen en kunnen werken, is een buurtbaan de oplossing. Meer lezen over hoe Karen – en met haar nog eens minimaal 6.300 langdurig werkzoekenden – baat heeft bij een buurtbaan? Lees dan ons achtergrondartikel: Buurtbaan – iedereen die wil en kan heeft werk (oktober 2020).

1.000 Buurtbanen voor 1.000 werkzoekenden in de gemeente Utrecht

Help de bijstandsuitkering de wereld uit, om te beginnen uit Utrecht. Dat wil EenUtrecht realiseren met een vernieuwende aanpak. In het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen vraagt EenUtrecht de gemeenteraad ervoor te zorgen dat minimaal 1.000 langdurig werkzoekenden (één jaar of langer werkloos) kunnen starten in een buurtbaan. Bijvoorbeeld bij een buurtorganisatie in de stad. Zo komen 1.000 Utrechters betaald aan het werk en worden buurtorganisaties sterker en buurten prettiger.
Met het burgervoorstel vraagt EenUtrecht aan de gemeenteraad van Utrecht in te stemmen met het volgende:

  • Organisaties die de werkzoekenden in dienst nemen (24 uur/week of meer) ontvangen van de gemeente 65 tot 90 procent subsidie op de loonkosten (bij wettelijk minimumloon) voor minimaal de eerste drie jaar;
  • De gemeente beoordeelt welke (buurt)organisaties meerwaarde leveren, erkent deze als werkplek voor buurtbanen en stimuleert langdurig werkzoekenden om betaald te gaan werken, in het bijzonder bij de buurtorganisaties.

Lees het Burgervoorstel 1.000 Buurtbanen, zoals dat 26 november 2020 door EenUtrecht is aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht.
Bekijk in de video hieronder hoe EenUtrecht tijdens deze overhandiging de petitie kort uitlegt.

Van petitie naar stemming in de gemeenteraad

Het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen is aanvankelijk als petitie aan de Utrechters voorgelegd (mei-november 2020): zie petities.nl. De petitie is vervolgens door 442 Utrechters ondertekend. Van hen hebben meer dan 250 mensen hun gegevens ook correct en volledig achtergelaten en voldeden daarmee aan het criterium ‘kiesgerechtigde Utrechter’. Daarmee is de petitie door de gemeenteraad erkend als een ‘burgerinitiatief’. De petitie is op 26 november 2020 aangeboden aan de gemeenteraad, besproken in een raadsinformatiebijeenkomst op 5 januari 2021 en daarna, op 14 januari 2021, in de raadscommissie Mens & Samenleving. Opnames van deze bijeenkomsten zijn terug te zien op ons YouTube-kanaal.
De behandeling en stemming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 4 februari 2021. Het voorstel werd toen weggestemd in de raad.

GroenLinks wethouder Voortman serveert buurtbanen volledig af

Slechts 11 van de 45 raadsleden stemden voor het burgervoorstel 1.000 Buurtbanen. De coalitiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 stemden tegen, evenals VVD, CDA, PVV en Stadsbelang. Want, zo hield wethouder Voortman (GroenLinks) hen voor, het voorstel van EenUtrecht zou ‘financiële onzekerheden’ bevatten. Volgens haar zou ‘de adequate begeleiding van deelnemers’ een risico zijn. Lees de reactie hierop van EenUtrecht. 
De wethouder was wel bereid enkele onderdelen van het burgervoorstel over te nemen en terug te laten komen in een eigen voorstel voor ‘maatschappelijke banen’. Op vrijdag 12 februari 2021 had EenUtrecht hierover een gesprek met wethouder Voortman. Daarin benadrukte EenUtrecht dat je niet zomaar stukjes uit het burgervoorstel kunt halen. Lees de argumenten in de brief van EenUtrecht aan de wethouder van 2 maart 2021.
Het duurde even, maar uiteindelijk kwam de wethouder vier maanden later met een brief aan de raad over maatschappelijke banen. De verassende conclusie van haar was dat geen enkel aanvullend initiatief mogelijk zou zijn. Want, zo stond in de bijlage bij deze brief, ‘de bekostiging van het voorstel 1.000 Buurtbanen is niet realistisch’. Lees de brief van de wethouder aan de raad van 6 juli 2021 en de bijlagen.

EenUtrecht gaat door

Als reactie op de brief van Voortman van 6 juli 2021 over ‘maatschappelijke banen’ heeft EenUtrecht direct alle raadsleden aangeschreven. Lees deze brief van EenUtrecht aan de raad van 12 juli 2021.
In onze reactie laten we nogmaals zien dat ons voorstel weldegelijk betaalbaar en financierbaar is én doen we een oproep aan de raad om opnieuw over ons burgervoorstel te stemmen. Geen enkele politieke partij heeft die oproep opgepakt. Er is niet opnieuw over het burgervoorstel gestemd en daarmee is het in een ‘diepe lade’ beland.
Zodra er een nieuwe gemeenteraad is brengen we het EenUtrecht opnieuw in. EenUtrecht laat het er niet bij zitten: wij gaan er wél mee door.   

Aandacht voor burgervoorstel 1.000 Buurtbanen in media

Verschillende media hebben aandacht besteed aan het burgervoorstel: De Telegraaf (oktober 2020) het AD Utrechts Nieuwsblad (november 2020),  het Stadsblad (januari 2021) en de opiniebijdrage van EenUtrecht in het AD Utrecht Nieuwsblad (juli 2021).

Volg ons op social media