Betaalbaar wonen

Bijna iedereen kent wel iemand die graag in Utrecht wil komen wonen vanwege werk of studie. Of iemand die graag in Utrecht zou willen blijven wonen, maar ondanks dat moet verhuizen naar buiten de stad omdat hier geen betaalbare woning of kamer te vinden is. Al deze woningzoekenden zijn Utrechters: mensen die sociaal en/of economisch zijn verbonden aan de stad, soms ook hier zijn geboren en getogen. Dat er voor hen in onze stad geen betaalbare woonplek is, mag niet gebeuren. Het moet écht anders.

Extreme woonprijzen: huidig stadsbestuur medeveroorzaker

De extreme prijzen op de Utrechtse woningmarkt maken het wonen in Utrecht voor grote groepen Utrechters volstrekt onbetaalbaar. Het stadsbestuur (van GroenLinks, D66 en CU; 2018-2022) is daar medeveroorzaker van. Het stelt namelijk te weinig (bindende) eisen aan de woningmarkt, doet zelf als grondeigenaar mee aan de grondspeculatie en jaagt daarmee de vraag naar woningen onnodig verder op. Lees er meer over in ons artikel Ook stadsbestuur oorzaak van onbetaalbaar wonen in Utrecht.

EenUtrecht: wooncrisis vergt snelle, meer ingrijpende maatregelen

Er is sprake van een wooncrisis. En een crisis vraagt – zolang de crisis duurt – om tijdelijke noodmaatregelen. In Utrecht zet de huidige politiek (en het huidige stadsbestuur) vooral in op bouwen en bijbouwen. Dat is zeker nodig, maar dan ben je er nog lang niet. EenUtrecht pleit daarom voor het nemen van meerdere ingrijpende maatregelen en wel zo snel mogelijk. Lees over deze maatregelen in onze aanpak: Wassenaar aan de Vecht en hoe krijgen we Utrecht weer betaalbaar.

Geen tijd te verliezen: EenUtrecht lanceert petitie

EenUtrecht wil geen tijd verliezen en is daarom de petitie Overal betaalbaar wonen gestart op www.petities.nl. Daarin staan vier voorstellen die zullen maken dat het wonen in de stad Utrecht weer beter betaalbaar wordt.

Met de petitie doen we het verzoek aan de gemeenteraad om:

voor álle woningen, samen met álle partijen, nú te starten met

  • een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding (bij nieuwbouw) van min. 10 jaar;
  • voor elke woning (huur en koop) een ‘maximum’ prijs te bepalen en als deze wordt overschreden de eigenaar te belasten met een veel hogere belasting (OZB);
  • een leegstandsverordening met hoge boetes;
  • een voorrangsregeling voor Utrechters die hier (gaan) studeren, werken of willen blijven wonen.

Een toelichting op de petitie is hier te lezen.

Steun de petitie Overal betaalbaar wonen

Steun de petitie door deze te ondertekenen via petities.nl. Let op: het ondertekenen is pas geldig wanneer je de link in de bevestigingsmail aanklikt en vervolgens je adres en geboortedatum opgeeft (die niet openbaar worden!). Dan pas is duidelijk dat je een stemgerechtigde Utrechter bent.
Als meer dan 250 kiesgerechtigde Utrechters deze petitie steunen dan moet de gemeenteraad van Utrecht de petitie gaan behandelen en erover stemmen.
Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte

Volg ons op social media