Onze acties

EenUtrecht is op verschillende manieren actief.

EenUtrecht organiseert een ontmoetingsplek voor alle betrokken en bezorgde Utrechters

Als politiek podium met burgerpolitiek als uitgangspunt organiseren we de ruimte (fysiek en online) om als Utrechters regelmatig bij elkaar te komen en ideeën, zorgen en voorstellen met elkaar te delen die gaan over ervaren problemen in de stad. Zo voedden we voortdurend Onze agenda (zie rode button rechts) met daarin onze standpunten en burgervoorstellen.
Zie ook Onze bijeenkomsten.

EenUtrecht signaleert onvrede via meldpunt HOOR MIJ!

EenUtrecht merkt maar al te vaak dat Utrechters zich niet gehoord voelen door de gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeentelijke dienstverlening of bij gemeentelijke projecten. EenUtrecht wil dit soort signalen nog beter kunnen opvangen. We willen dat Utrechters heel gemakkelijk aan ons kunnen vertellen waar de gemeente beter moet luisteren naar de bewoners en ondernemers uit de stad. Daarom heeft EenUtrecht het meldpunt HOOR MIJ! opgericht.
Lees meer over het meldpunt HOOR MIJ!

EenUtrecht maakt burgervoorstellen

In Onze agenda staan diverse burgervoorstellen. In een burgervoorstel beschrijven we hoe wij een belangrijk probleem in de stad zouden oplossen. Regelmatig proberen we deze voorstellen, in de vorm van een petitie, in te dienen bij de gemeenteraad. We leggen zo’n burgervoorstel dan allereerst voor aan de Utrechters. Bij voldoende steun kunnen we het burgervoorstel inbrengen bij de gemeenteraad.
Als meer dan 100 kiesgerechtigde Utrechters ons burgervoorstel hebben gesteund, dan is de raad verplicht om het voorstel te behandelen als een ‘Burgeragendering’. Dat wil zeggen dat het op de agenda van de gemeenteraad komt. We kunnen het burgervoorstel zelf toelichten en vervolgens wordt het in de raad besproken.
Als er meer dan 250 kiesgerechtigde Utrechters ons burgervoorstel hebben gesteund, dan krijgt het burgervoorstel de status van ‘Burgerinitiatief’. De raad zal er dan ook over moeten stemmen.
Zie het menu-item ‘Burgervoorstellen’ in de menubalk bovenaan iedere webpagina.

EenUtrecht peilt het (stem)gedrag van de bestaande politieke partijen

Wij als EenUtrecht gaan regelmatig na of de andere politieke partijen in de gemeenteraad wel of geen initiatief nemen op de onderwerpen uit Onze agenda. Ook registreren we hoe de politieke partijen in de raad stemmen over onze (burger)voorstellen of onderwerpen die daar heel dicht bij liggen. Al deze gegevens houden we bij in Onze peiling. Met Onze peiling volgen we kritisch wat de politiek en het bestuur van de stad daadwerkelijk doet op terreinen die EenUtrecht belangrijk vindt. En in Onze peiling kan iedereen volgen wat de Utrechtse politiek wel of niet laat liggen.
Zie Onze peiling.

EenUtrecht heeft politieke invloed in de raad

EenUtrecht heeft één raadszetel in de Utrechtse gemeenteraad en zal over alle onderwerpen die in de raad in stemming worden gebracht een stem uitbrengen. Daarnaast kan EenUtrecht op allerlei andere manieren politieke invloed uitoefenen: met moties, amendementen, (burger)voorstellen en vragen. Onze Agenda (zie rode button rechts) is daarin voor ons leidend. 
Zie het menu-item ‘In de raad’ in de menubalk bovenaan iedere pagina. Daar kun je onder andere uitleg vinden over de verschillende soorten raadsinbreng.

EenUtrecht onderhoudt een Agenda met standpunten en burgervoorstellen

Om goed mee te kunnen doen aan de afgelopen raadsverkiezingen hebben we Onze agenda waarin we al onze standpunten en burgervoorstellen bij elkaar hebben gezet (zie rode button rechts). Bij elk onderwerp beschrijven we wat we willen, waarom we dat willen (ons verhaal of visie) en wat concreet onze standpunten en voorstellen zijn.
Onze agenda EenUtrecht is niet in beton gegoten. We passen deze aan, zodra betrokken Utrechters dat graag willen en het past in onze visie: MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN.
Wat we als EenUtrecht willen moet ook te betalen zijn. Soms kost een voorstel van ons een beetje extra geld, maar net zo vaak levert het geld op. We bewaken zorgvuldig dat we Onze agenda wel als stad (en als gemeente) kunnen betalen en opbrengen. Daarom houden we een schatting bij van de Kosten en opbrengsten van Onze agenda. Zo letten we erop dat Onze agenda per saldo geld oplevert of in ieder geval geen extra geld vraagt.

EenUtrecht legt iedere wethouder langs de participatiemeetlat

Als EenUtrecht willen we alle wethouders stimuleren om meer hun best te doen om Utrechters te horen en – waar dat passend is – ook echt mee te laten beslissen. Daarom heeft EenUtrecht de Participatiemeetlat in het leven geroepen.
Zie de Participatiemeetlat.

Volg ons op social media