Onze acties

EenUtrecht is op verschillende manieren actief.

We organiseren een ontmoetingsplek voor alle betrokken en bezorgde Utrechters

Als politiek podium organiseren we de ruimte (fysiek en online) om als Utrechters regelmatig bij elkaar te komen en ideeën, zorgen en voorstellen met elkaar te delen. Zo voedden we voortdurend Onze agenda EenUtrecht met daarin onze standpunten en burgervoorstellen.

We maken burgervoorstellen

In Onze agenda staan diverse burgervoorstellenIn een burgervoorstel beschrijven we hoe wij een belangrijk probleem in de stad zouden oplossen. Regelmatig proberen we deze voorstellen, in de vorm van een petitie, in te dienen bij de gemeenteraad. We leggen zo’n burgervoorstel dan allereerst voor aan de Utrechters. Bij voldoende steun kunnen we het burgervoorstel inbrengen bij de gemeenteraad.
Als meer dan 100 kiesgerechtigde Utrechters ons burgervoorstel hebben gesteund, dan is de raad verplicht om het voorstel te behandelen als een ‘Burgeragendering’. Dat wil zeggen dat het op de agenda van de gemeenteraad komt. We kunnen het burgervoorstel zelf toelichten en vervolgens wordt het in de raad besproken.
Als er meer dan 250 kiesgerechtigde Utrechters ons burgervoorstel hebben gesteund, dan krijgt het burgervoorstel de status van ‘Burgerinitiatief’. De raad zal er dan ook over moeten stemmen.

We peilen het gedrag van de bestaande politieke partijen

We gaan regelmatig na of de bestaande partijen wel of geen initiatief nemen op de onderwerpen uit Onze agenda.  Ook registreren we hoe de politieke partijen in de raad stemmen over onze burgervoorstellen of onderwerpen die daar heel dicht bij liggen.
Al deze gegevens houden we bij in Onze peiling. Met Onze peiling volgen we kritisch wat de politiek en het bestuur van de stad daadwerkelijk doet op onderwerpen die EenUtrecht belangrijk vindt. En in Onze peiling kan iedereen volgen wat de Utrechtse politiek wel of niet laat liggen.

We doen mee aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022

We hebben besloten mee te doen met de raadsverkiezing 2022 omdat we alleen met één of meerdere eigen gemeenteraadszetels Onze agenda EenUtrecht kunnen realiseren. We kunnen dan gemakkelijk reageren op wat de Utrechtse politiek tot nu toe laat liggen. Want zodra iemand van ons in de gemeenteraad zit, kunnen we voortdurend burgervoorstellen indienen. Nu kan dat alleen in de vorm van een petitie, met voldoende geldende stemmen.

We onderhouden een Agenda

Om goed mee te kunnen doen aan de raadsverkiezingen houden we een Onze agenda  bij waarin we al onze standpunten en burgervoorstellen bij elkaar hebben gezet. Bij elk onderwerp beschrijven we wat we willen, waarom we dat willen (ons verhaal of visie) en wat concreet onze standpunten en voorstellen zijn.
Onze agenda EenUtrecht is niet in beton gegoten. Voortdurend vullen of passen we deze aan, zodra betrokken Utrechters dat graag willen en het past in onze visie: MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN.
Wat we als EenUtrecht willen moet ook te betalen zijn. Soms kost een voorstel van ons een beetje extra geld, maar net zo vaak levert het geld op. We bewaken zorgvuldig dat we Onze agenda wel als stad (en als gemeente) kunnen betalen en opbrengen. Daarom houden we een schatting bij van de Kosten en opbrengsten van Onze agenda. Zo letten we erop dat Onze agenda per saldo geld oplevert of in ieder geval geen extra geld vraagt.

Volg ons op social media