Geef Utrechters méér invloed

Utrechters méér invloed geven bij gemeentelijke projecten. Dat is hard nodig omdat de huidige inbreng en invloed van Utrechters bij projecten die de eigen leefomgeving raken onvoldoende is. Daarmee wordt geen recht gedaan aan het belang van deze Utrechters ofwel het lokale (sociaal) eigenaarschap en ook niet aan de buurt- en ervaringsdeskundigheid van al die Utrechters die in of nabij het betreffende project wonen, werken en studeren.

Op dit moment bekijkt de gemeente of het burgervoorstel in behandeling wordt genomen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Volg ons op social media