Participatiemeetlat

Hoe scoren Utrechtse wethouders op burgerparticipatie?

Het stadsbestuur bestaat uit de burgermeester en wethouders. Zij bepalen in de meeste gevallen welke ruimte Utrechters krijgen om mee te denken in gemeentelijke plannen en acties. Dit noem je participatie. De ene wethouder doet dit beter dan de andere. De een hecht veel waarde aan de inbreng van de Utrechter, de andere absoluut niet. Dat er nog veel te winnen is, is ons het eerste jaar in de raad duidelijk geworden. 

 

Iedere wethouder langs de meetlat 

Als EenUtrecht willen we alle wethouders stimuleren om die extra participatiestap te zetten en meer hun best te doen om Utrechters te horen. Het liefst laten wij Utrechters ook meebeslissen. 

Als een wethouder een mooie participatie-inspanning laat zien, dan vindt EenUtrecht dat een scorepunt waard. Gaat het even goed mis met de burgerparticipatie dan kan een wethouder een punt bij ons verliezen. De participatiescores van iedere wethouder houdt EenUtrecht bij in de zogenoemde EenUtrecht-Participatiemeetlat die loopt van cijfer 2 tot 10.

 

Iedere maand maken wij de balans op wie er stijgt en wie er zakt. Dit is altijd gebaseerd op wat ons opgevallen is bij het handelen van de wethouder. De onderstaande participatiemeetlat dateert van 16 mei. 

Volg ons op social media


Scores
participatiemeetlat per wethouder 

 

Eva Oosters: belofte, 7.  
Zij werd een ‘belofte’ omdat ze zonder draaien tijdens het debat over participatie (24 nov, 2022) haar volledige steun uitsprak om samen met Utrechters de participatie en zeggenschap in de stad flink te gaan verbeteren. Of dat echt zo is moet nog blijken uit de voorstellen die ze heeft aangekondigd.  

 

Eelco Eerenberg: belofte, 7 
Lijkt te kunnen gaan stijgen. Hij staat niet onwelwillend om bewoners en betrokkenen eerder en beter te betrekken bij ruimtelijke plannen. Of dit echt ook structureel goed geregel gaat worden in het Utrechts Plan Proces is nog even afwachten, daarom blijft hij voorlopig staan.  

 

Rachel Streefland: belofte, 7 
Heeft zich positief uitgelaten over het belang van bijv. het betrekken van cliënten bij aanpassingen in de kaders voor de WMO. De vraag is wel of ze de belangen van deze cliënten doorslaggevend wil laten zijn.  

 

Dennis de Vries: neutraal, 6 
In zijn woorden staat hij open voor participatie en eigenaarschap bij bijv. Huurders; het wachten is nog even op zijn daden.  

 

Linda Voortman: neutraal, 6 
Lijkt de buurt en de burger af en toe te vergeten. Het liefst kiest zij voor een uniforme aanpak voor heel Utrecht i.p.v. maatwerk per buurt, zo lijkt het. Zonder verder grote uitschieters blijft ze voorlopig op neutraal staan. De lakmoesproef wordt of ze bereid is het ‘sociaal makelen’ open te stellen voor bewonersalternatieven.  

 

Susanne Schilderman: deuk, 4 
Heeft de neiging participatie verkeerd in te schatten en bewoners te negeren als het niet uitkomt. Bij het herinrichten van Kanaleneiland Noord-Noord passeerde zij bewoners door middel van schijnparticipatie. Wij hopen dat ze weg terug naar boven wil zoeken.  

 

Lot van Hooijdonk: negerend, 2 
Hoe meer geld, hoe langer het duurt, dus hoe beter de participatie lijkt haar standpunt. Dat bewoners bij elk proces met deze wethouder zo goed als niets terugzien van hun inbreng, maar nog erger zich totaal niet serieus genomen voelen lijkt haar niet te stimuleren te willen stijgen op onze meetlat. In het commissiedebat van 20 april over de besluitvorming windmolens in Rijnenburg en Reijerscop beweerde ze dat er uitgebreid geparticipeerd is over de HOE-vraag en dat de OF-vraag niet ter discussie stond (wel of geen windmolens). Maar die OF-vraag was wel degelijk aan de orde en de participatie kreeg van de Rekenkamer Utrecht een 3,4 op uitkomst en een 4,8 op proces. De slechts gemeten participatie in Utrecht tot dusverre, maar Lot blijft benadrukken dat er voldoende is geparticipeerd en dat velen er vooral wel tevreden over zijn. Vandaar onze conclusie dat zij participatie negeert.  

 

Als wethouders willen, kunnen ze het! 

Elke wethouder heeft elke maand weer de kans om zich te laten zien als degene die burgerparticipatie (en zeggenschap/eigenaarschap) een warm hart toedraagt. Waar dat maar even kan steunt EenUtrecht alle wethouders bij hun participatie-inspanningen en houdt hen daarin scherp. Dit is een aanmoedigingsinstrument. We hopen dat onze Participatiemeetlat hen inspireert om te gaan voor die 10. Als ze willen, kunnen ze het!