Ons verhaal in beeld

Campagnefilm

Wil je in vogelvlucht weten waar EenUtrecht voor staat? Bekijk dan onze campagnefilm (raadsverkiezingen 2022).

Waardeer de kracht en eigenheid van bewonersinitiatieven

Interview Amina Berkane Abakhou

Amina Berkane Abakhou is ambassadeur Kanaleneiland van EenUtrecht. Al jarenlang zet ze zich in voor met name migrantenvrouwen op Kanaleneiland en spant ze zich in om allerlei groepen van verschillende achtergronden in de wijk te verbinden.
Voor Amina is het verbinden van mensen cruciaal. Net zo belangrijk vindt zij het dat bewoners meer de kans krijgen om met eigen initiatieven te starten. Te snel denkt de gemeente dat nieuwe bewonersinitiatieven moeten samenwerken met bestaande organisaties. Dat is jammer vindt ze, want daarmee ontken je de kracht en de eigenheid van die initiatieven. Daarom nodigt Amina voortdurend iedereen uit om toch een eigen idee te gaan waarmaken én te geloven in de eigen talenten en ambities.

Steun wijkondernemers: ze geven de wijk een ziel

Interview Abdellatif Harchaoui

Abdellatif Harchaoui, ambassadeur Buurteconomie van EenUtrecht en voormalig kandidaat lijst EenUtrecht, is actief in de stad met DOK030, waar startende en kleine ambachtelijke wijkondernemers op weg worden geholpen met hun onderneming. Dat is hard nodig. Velen van hen hebben namelijk moeite met het starten van het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een betaalbare ruimte, het vastlopen in allerlei vergunningen of regels of gewoonweg omdat ze er alleen even niet goed uitkomen.
Voor Abdellatif is het cruciaal dat de gemeente ook deze groep van traditionele ondernemers gaat ondersteunen net zoals ze al doen met de welbekende innovatieve start-ups en scale-ups. Want zonder wijkondernemers heeft een wijk geen ziel. Ze brengen levendigheid, zorgen voor laagdrempelige, nabije voorzieningen en voor werk.   

Utrechters méér zeggenschap

Interview Wilma Duitscher

Wilma Duitscher – ze was bij de raadsverkiezingen 2022 nummer drie op de kandidatenlijst van EenUtrecht en is nu fractiemedewerker –  pleit voor meer zeggenschap bij bewoners als het gaat om onderwerpen die de eigen leefomgeving raken. Wilma is al jarenlang actief in bewonersgroep De Witte Wolf. Deze bewoners hebben zich jarenlang ingezet om de oude gevangenis aan het Wolvenplein een nieuwe bestemming te geven die past bij de buurt. Uiteindelijk hebben zij veel kunnen bepalen, vooral door een unieke samenwerking met een projectontwikkelaar. Maar vreemd genoeg ontbrak het veelal aan daadwerkelijke steun van de gemeente.

Burgerparticipatie moet essentie zijn in politiek

U in de Wijk interviewt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 toenmalig lijsttrekker Gert Dijkstra en deelnemers aan een Open avond van EenUtrecht.
Rode draad in de interviews: burgerparticipatie is de kern waar het in de politiek om zou moeten gaan. De gemeente moet niet alleen met experts, maar ook met burgers bekijken wat in een buurt of wijk nodig is op het gebied van veiligheid, wonen, werk, inkomen enzovoort. Samen kom je tot de beste oplossingen. Mensen in de wijken hebben heel veel kennis, maar dat landt vaak niet bij de gemeente. Dan gaat niet alleen die kennis verloren, maar mensen raken ook gefrustreerd wanneer ze merken dat hun inbreng niet gehoor wordt.