EenUtrecht presenteert alternatieve bezuinigingen: sociaal, groen, participatie en verduurzaming worden ontzien

Het is gelukt! We doken de boeken in en vonden na stevig zoeken, rekenen en puzzelen zowaar meer dan voldoende dekking om een groot deel van de aangekondigde en ontijdige bezuinigingen van ruim 100 miljoen euro anders in te steken. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college met al die ambtelijke capaciteit ter ondersteuning heeft gemeend te moeten bezuinigen op sociaal, groen, participatie en verduurzaming.

Handreiking

We gaan er niet met gestrekt been in. Vanuit EenUtrecht reiken we het college en de gemeenteraad de hand met een zestal alternatieve begrotingspakketten waarmee sociaal, groen, verduurzaming én participatie volledig buiten schot blijven.

Open en transparant

Hoe we dat gaan doen? EenUtrecht gaat niet proberen om met individuele amendementen en moties hier en daar het marginale verschil te maken. Wij kiezen niet voor één bepaalde groep, maar alleen voor het grotere geheel. In de zes pakketten die wij hierbij delen en openbaar maken staat de volledig en verantwoord de dekking die nodig is om het enige juiste te doen en dat is om een groot deel van de voorgenomen bezuinigingen terug te draaien.

Wij leggen onze kaarten op tafel en nodigen iedereen uit zich te verdiepen in deze zes voorstellen en er zijn of haar voordeel mee te doen. Wijzelf zullen deze pakketten vanuit de raad ter besluitvorming voorleggen, maar staan uiteraard open voor iedere redelijke suggestie volgend uit de rekensom die wij zelf hebben gemaakt.

Benieuwd naar onze voorstellen?

In onderstaande (concept) amendementen staan onze voorstellen om de voorjaarsnota en daarmee bezuinigingen aan te passen. Deze worden in de gemeenteraad van 11 juli ingediend. Dan worden deze concepten vervangen voor definitieve versies.

De amendementen:

  1. Kleinere overheid grotere gemeenschap
  2. Van ‘Citymarketing’ naar leren sport en cultuur voor iedereen
  3. Meer sociaal, minder mobiliteit en fysiek onderhoud
  4. Participatie en zeggenschap
  5. Toeristen betalen mee aan fijne groene en veilige gemeente
  6. Woningcorporaties dragen mee in de lasten

De commissievergaderingen waarin wij deze alternatieven presenteren zijn 2,3 en 4 juli live te volgen via Gemeente Utrecht (connectedviews.nl)