Ook vergroening blijft hangen in het systeem

Aan het einde van de Vleutenseweg is er een anoniem grasveldje. Een buurtbewoner plant daar sinds enkele jaren bloemen, bomen en planten. Die doet dit ‘illegaal’, want hij moet hier eigenlijk een contract voor afsluiten met de gemeente. De gemeente heeft het geplante groen nu meerdere keren verwijderd. EenUtrecht stelde hierover verschillende keren vragen aan de wethouder. ‘Iedereen die kan en wil bijdragen aan de vergroening van de stad moet geen drempels ervaren’, aldus ons raadslid Gert Dijkstra.

Een systeem

Die drempels zijn er helaas wel voor het nemen van groen in zelfbeheer, zoals de gemeente dit noemt. Ze staan omschreven in een actieplan. Voor geveltuinen en boomspiegels geld alleen een meldingsplicht, maar voor grotere stukken groen moet je een contract afsluiten. Als je dat niet doet, volgt handhaving, zoals ook nu weer het geval was. De gemeente heeft naar eigen zeggen veel moeite gedaan om de planter bij de Vleutenseweg te achterhalen. Verschillende rondes door de wijk en heeft zelfs een wijkbericht verspreid. Veel ingezette middelen dus om het systeem te laten werken en dat gaat weer ten kosten van de middelen en energie die kunnen worden besteed aan het vergroenen van de stad.

‘Het is pijnlijk dat de gemeente Utrecht een blinde vlek lijkt te hebben voor Utrechters die om welke reden ook moeite hebben met een verplichtend contract met de gemeente. Laat het soms even gebeuren, houd niet voortdurend strak vast aan de regels. Het is geen incident, maar staat symbool staat voor de houding en het systeemdenken van de gemeente.’ Gert Dijkstra

Verbinding

Groen verbindt op vele plekken in de stad. Buurtgenoten die samen een stukje groen onderhouden lijdt vaak tot nieuwe sociale netwerken die ervoor zorgen dat men elkaar beter kent en er meer sociale cohesie is in een buurt. Los daarvan is vergroenen keihard nodig om van Utrecht een klimaatadaptieve stad te maken. Is het met dat in je achterhoofd dan wel passend om voor een systeembenadering te kiezen? EenUtrecht vond van niet en diende hiervoor verschillende moties in die opriepen meer ruimte te geven aan de Utrechter. Helaas bleek er geen meerderheid in de gemeenteraad het systeem een klein stukje af te breken. Maar we blijven volhouden, want door voortdurend dit aan de orde stellen wordt ons alternatief wel steeds bekender én komt er een dag dat we de raad wel mee krijgen.

Op dit onderwerpen hebben we verschillende moties ingediend. Deze zijn te vinden op onze pagina raadsactiviteiten