Stadsbestuur luistert niet naar Overvechters

Hoe is het mogelijk? Het stadsbestuur van Utrecht heeft een omgevingsvisie voor Overvecht geschreven en daarbij geen rekening gehouden met de wensen van de inwoners om wie het gaat. Erger nog, er wordt nu door het stadsbestuur verwezen naar  resultaten en conclusies uit het ‘participatieproces’ die haaks staan op wat een meerderheid van de Overvechters er werkelijk van vindt.

Een greep uit de plannen van de gemeente waar de bewoners van Overvecht onvoldoende in mee zijn genomen en waar zij het volstrekt mee oneens zijn; de sloop van huizen die moeten wijken voor een school, de aanleg van zogeheten ‘bloemkoolroos’-buurten om doorgaand autoverkeer te minimaliseren en de aanleg van een autosnelweg op palen op steenworp afstand van duizenden woningen. Uit niets blijkt dat de bewoners van Overvecht hierover op een goede manier om advies zijn gevraagd en evenmin dat zij dit als wenselijk ervaren.

Kwalijker is echter nog dat het stadsbestuur suggereert dat hier een open en transparant participatieproces heeft plaatsgevonden en dat dit is wat Overvecht kennelijk ‘wil’. Niets is minder waar. Het gevolgde participatieproces rammelde aan alle kanten. Zo werden bewoners niet tijdig en correct uitgenodigd voor bijeenkomsten en werden er tijdens ‘participatiesessies’ ondoorzichtige plannen en documenten voorgelegd waarin de gewenste uitkomsten al ‘verstopt’ zaten. Dit is bewoners moedwillig op het verkeerde been zetten met maar één doel; het doordrukken van beleid dat ingaat tegen de wensen en belangen van de mensen die het betreft. Dit verkleint niet de kloof tussen bewoners en gemeente, maar voedt en vergroot juist het wantrouwen dat onder Overvechters leeft. Het stadsbestuur ondergraaft hiermee haar eigen geloofwaardigheid.

Wat wil Overvecht dan wel? Simpel; meer groen, geen sloop van bestaande woningen, geen snelweg in de achtertuin en een wijk waarin het verkeer waar dat echt nodig is wel kan blijven doorstromen. En als bewoners dit willen, waarom zou het stadsbestuur daar dan aan voorbij gaan en een omgevingsvisie doordrukken die daar haaks op staat?

EenUtrecht sluit zich aan bij de wens van bewoners om deze omgevingsvisie via een petitie van tafel te krijgen en gaat zich opnieuw hard maken voor het schrijven van een nieuwe visie waarin Overvechters wél actief en gericht worden meegenomen en die wél recht doet aan wat zij willen.

Dit opiniestuk is gebaseerd op het essay wat raadslid Gert Dijkstra schreef over de omgevingsvisie Overvecht. Eerder stelde wij ook schriftelijke vragen