Baas in eigen groen; maak groen in zelfbeheer écht laagdrempelig 

Al jaren is het grasveldje bij de Gamma aan het eind van de Vleutenseweg een anoniem stuk gras. Weinig biodivers en verwaarloosd. Toen de buurt hier op eigen initiatief een tuintje van maakte werd het groen door de gemeente Utrecht verwijderd. De initiatiefnemer had geen contract met de gemeente. Toch vindt de wethouder dat het …

Meer ruimte voor lokale energie-initiatieven

Buurtbewoners die gezamenlijk een energie-initiatief willen opzetten om hun buurt van warmte of energie te voorzien klinkt fantastisch. In de praktijk krijgen ze helaas te maken met allerlei hordes, waardoor lokale initiatieven maar moeilijk van de grond komen. EenUtrecht is ervan overtuigd dat lokale energie-initiatieven ontzettend belangrijk zijn voor de verduurzaming van warmtebronnen. Daarom diende …

Nieuw leven voor Buurtbanen in Utrecht?

Op 4 februari 2021 gaf Gert Dijkstra als burger een toelichting bij de gemeenteraad over de petitie ‘1000 buurtbanen’. Een buurtbaan is een baan bij een buurt- of burgerorganisatie voor mensen die langdurig werkzoekende zijn. In Utrecht leidde dit tot een kleine pilot van enkele basisbanen met bijna onmogelijk voorwaarden. In Groningen heeft het plan …

Wel of geen 270 meter hoge windmolens op 500 meter van woonwijken?

EenUtrecht is als groene duurzame burgerpolitieke partij groot voorstander van windmolens, maar niet als het de gezondheid kan schaden en de wooncrisis verergert. Op 22 juni stemde de gemeenteraad in om de weg vrij te maken voor de bouw van 270 meter hoge windmolens op slechts 500 meter van de nieuwe woonwijk Rijnenburg. Duizenden omwonenden …

Buren verbinden zich met buren?

Eind 2024 loopt de aanbesteding van stichting DOCK af. Dat betekent dat het sociaal makelen in Utrecht opnieuw wordt aanbesteed. Op dit moment is er te weinig aandacht voor Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s). Stichting Dock beloofde in 2019 zo’n 20% van haar taken over te hevelen naar BBO’s, maar anno 2023 is daar pas 1% …

Motie sociaalmaatschappelijke voorziening aan de Veilingstraat aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei is de motie van EenUtrecht die oproept ruimte te reserveren voor een sociaalmaatschappelijke voorziening in het plan voor een woontoren aan de Veilingstraat aangenomen. Dat is goed nieuws voor iedereen die zich inzet voor een gezonde en leefbare stad. Sociaalmaatschappelijke voorzieningen De Dichterswijk is de afgelopen jaren flink gegroeid. …

Hoeveel camera’s maken Utrecht veiliger?

Dat Utrechters zich veilig (en vrij) kunnen voelen op straat is voor ons heel belangrijk. Toch geeft 37% van de Utrechters aan zich steeds onveiliger te voelen. EenUtrecht dringt al een jaar lang, vanaf onze start in april 2022, aan op meer veiligheidscamera’s. Willekeurig maximum Waar voorheen het maximum stond op 81 publieke camera’s voor …

Energietransitie met oogkleppen en zonder participatie

De leus ‘gezond stedelijke leven voor iedereen’ betekent voor het stadsbestuur dat enorme windmolens (méér dan twee keer de Dom) op een minimale afstand van woningen komen te staan. Donderdag 16 februari agendeerde EenUtrecht dit opnieuw. Op 11 april vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats en op 20 april wordt het onderwerp in de raad besproken. …

Bouwen in Utrecht zonder leefbaar fundament

Utrecht groeit. Logisch. Maar het stadsbestuur doet dat op een onleefbare manier. In juli 2021 is de RSU2040 aangenomen, door met de kleinst denkbare meerderheid in de gemeenteraad het meeste ingrijpende plan van het afgelopen decennium aan te nemen. De bouw van 60.000 woningen voor 100.000 inwoners (tot 2040). Dat klinkt mooi, maar Utrecht is …

Wethouder negeert opnieuw inspraak bewoners: Participatie bij herinrichten Weerdsingel Oostzijde 3x de nek omgedraaid

Voor de derde keer werd de participatie van de bewoners bij het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde de nek omgedraaid. EenUtrecht daagt de bewoners ondanks de verworpen motie uit alsnog een alternatief uit te werken voor de plannen van het stadsbestuur. Bij het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde pleiten omwonenden al jarenlang voor een eigen …