Hoeveel camera’s maken Utrecht veiliger?

Dat Utrechters zich veilig (en vrij) kunnen voelen op straat is voor ons heel belangrijk. Toch geeft 37% van de Utrechters aan zich steeds onveiliger te voelen. EenUtrecht dringt al een jaar lang, vanaf onze start in april 2022, aan op meer veiligheidscamera’s.

Willekeurig maximum

Waar voorheen het maximum stond op 81 publieke camera’s voor de gehele stad, is er recentelijk voorgesteld om dat aantal uit te breiden naar 91 veiligheidscamera’s. Dit is een uit de lucht gegrepen maximum en het getal kan niet onderbouwd worden. Dat terwijl de adviezen van privacy en veiligheidsexperts, als ook van de Utrechtse politie allemaal pleiten voor het plaatsen van camera’s op basis van noodzakelijkheid. Het moet volgens ons dus niet gaan over aantallen, maar op welke plekken een camera kan zorgen voor meer veiligheid.

Privacy

Het stadsbestuur vindt een maximum nodig uit zorg voor de privacy en dat er zorgen zijn over de privacy is terecht. Incidenten zijn er genoeg. De overheid en politie in ons land komen regelmatig slecht in het nieuws omtrent privacy en het is dus niet verbazend dat er ook nog veel Utrechters zijn die geen camera’s willen in hun straat.

EenUtrecht vindt dat we juist moeten laten zien hoe je de privacyregels wél correct toepast én dat we dit op een onafhankelijke manier laten controleren. Wij vinden dat we camera’s moeten inzetten als dat nodig is en natuurlijk binnen de strikte regels van de privacywetgeving. Camera’s horen altijd een laatste redmiddel te zijn en worden pas ingezet als Whatsappgroepen, straatverlichting en handhaving niet werken. Dat gaat er voor zorgen dat het vertrouwen terugkomt en daar waar dat écht kan camera’s helpen om de veiligheid te vergroten.

Maximum zorgt voor veiligheid?

Het antwoord is NEE, omdat met dit voorstel van het stadsbestuur onveilige plekken onzichtbaar blijven voor de politie en niet kunnen worden aangepakt. Dat is kortzichtig, onverantwoord en nog veel belangrijker, sommige delen van de stad worden er gegarandeerd onveiliger van. Dat kan niet, dat mag niet en als EenUtrecht blijven we ons er voor inzetten om dat te voorkomen.

Wij stellen dus geen willekeurig maximum voor van het aantal camera’s, want als je het zorgvuldig aanpakt, altijd rekening houdt met privacyregels en camera’s plaatst in samenspraak met buurtbewoners en buurtondernemers dan staat er nooit een camera teveel.

 De nieuwsbericht verwoordt ons standpunt tegenover het raadsvoorstel om het maximale aantal camera’s van 81 tot 91 te verhogen. Eerder schreef ons raadslid, Gert Dijkstra, hier een column over. Lees hier de column en bekijk zijn bijdrage in het debat en de onderzoeken waar wij ons standpunt op baseren.