Buren verbinden zich met buren?

Eind 2024 loopt de aanbesteding van stichting DOCK af. Dat betekent dat het sociaal makelen in Utrecht opnieuw wordt aanbesteed. Op dit moment is er te weinig aandacht voor Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s). Stichting Dock beloofde in 2019 zo’n 20% van haar taken over te hevelen naar BBO’s, maar anno 2023 is daar pas 1% van gerealiseerd. Daarnaast heeft er nog geen fatsoenlijke evaluatie plaatsgevonden. EenUtrecht diende afgelopen raadsvergadering van 22 juni twee moties in om te voorkomen dat er in 2024 op dezelfde manier wordt aanbesteed als in 2019. De motie om bewonersorganisaties aan zet te laten komen is aangenomen. Bewonersinitiatieven worden nu expliciet genoemd als uitgangspunt voor Sociaal makelen.

Het belang van sociaal makelen

Buren verbinden zich met buren en worden zo samen actief in de eigen buurt. Klinkt logisch, maar zo werkt het niet in Utrecht. De gemeente Utrecht noemt dit commercieel het ‘sociaal makelen’ van buren en heeft dat als dienst uitbesteed aan een Rotterdams bedrijf, namelijk bij Stichting DOCK. Bij Stichting DOCK zijn sociaal makelaars en beheerders in dienst die de Utrechters met elkaar in contact brengen zodat ze de buurt samen leuker maken. Dit in opdracht van de gemeente, niet in opdracht van de buren zelf. Dat moet en kan echt anders vindt EenUtrecht. Draai het om, zet bewoners aan het stuur en maak een organisatie als DOCK ondersteunend.

Evaluatie

Als EenUtrecht ontvangen we diverse signalen dat DOCK niet doet wat nodig is. Zo organiseren ze zelden bijeenkomsten met bewoners, wordt het starten of opbouwen van een Burger en Buurt Organisatie (BBO) niet gezien als een kerntaak én zijn ze soms volledig afwezig als het er echt toedoet, zoals recent bij buurtcentrum Sterrenzicht. Opmerkelijk genoeg wordt de inzet van DOCK door de gemeente niet geëvalueerd, terwijl het ons bijna zeven miljoen euro per jaar kost. Die evaluatie moet er dus in 2023 alsnog heel snel gaan komen. Hiervoor diende wij een motie in. Deze is helaas verworpen.

Plek voor BBO’s

In steeds meer buurten, dorpen en steden organiseren bewoners, buurtondernemers en buurtgebruikers zich in lokale organisaties die zelf regie nemen, samen nagaan wat nodig is en dat samen zelf organiseren. Waar nodig met ondersteuning van een professionele instantie en deels met overheidsparticipatie (o.a. met geld), maar dan wel door de BBO ingeschakeld en aangestuurd. Dat noemen we ‘bewonerskracht’. In Utrecht zien we de afgelopen jaren dat deze beweging hier ook echt op gang komt, getuige het succes van de vele initiatieven. In onze aangenomen motie dragen wij het stadsbestuur op om bewonersinitiatieven expliciet op te nemen als uitgangspunt voor de nieuwe aanbesteding.

Lees ons hele verhaal over sociaal makelen en bekijk onze moties ‘Evalueren Sociaal Makelen‘ en ‘Meer bewonersorganisaties aan zet in het sociaal makelen’. Dit zijn de eerste voorstellen die wij op dit onderwerp hebben gedaan. De komende jaren blijven wij actief op dit onderwerp.