Evalueren Sociaal makelen

Eind 2023 start het proces waarin een aanbieder voor het sociaal makelen wordt geselecteerd. Het is een wens van enkele partijen om door te gaan het Stichting DOCK, de huidige aanbieder. EenUtrecht roept in deze motie op in ieder geval een grondige evaluatie uit te voeren over het functioneren van DOCK.

In de gemeenteraad van 22 juni is de motie gesteund door Denk, PvdD, PVV, SBU, US en VOLT. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Onze andere motie om bewonersinitiatieven op te nemen als uitgangspunt voor de nieuwe aanbieder is wel aangenomen. Tot en met de aanbesteding zetten wij ons in bewonersinitiatieven een sterkte positie te geven binnen het sociaal makelen.

Lees onze motie ‘Evalueren Sociaal makelen’