Overzicht raadsactiviteiten

juni 2023

22 jun Motie Sociaal makelen

Stichting DOCK slaagt er niet de beloofde 20% van haar taken over te hevelen naar bewonersorganisaties. Op dit moment is 1% gerealiseerd. In deze motie roepen wij op om  ‘ruimte voor bewonersinitiatieven’ expliciet op te nemen voor de nieuwe aanbesteding in 2024.

22 jun Motie Sociaal makelen

Eind 2023 start het proces waarin een aanbieder voor het sociaal makelen wordt geselecteerd. Het is een wens van enkele partijen om door te gaan het Stichting DOCK, de huidige aanbieder. EenUtrecht roept in deze motie op in ieder geval een grondige evaluatie uit te voeren over het functioneren van DOCK. 

20 jun Eigen bijdrage Sociaal makelen

Buren verbinden zich met buren en worden zo samen actief in de eigen buurt. Klinkt logisch, maar zo werkt het niet in Utrecht. De gemeente Utrecht noemt dit commercieel het ‘sociaal makelen’ van buren en heeft dat als dienst uitbesteed aan een Rotterdams bedrijf, namelijk bij Stichting DOCK. ‘Huh, dat kunnen we toch zelf wel?’ hoor ik je denken. Zeker, maar de gemeente vindt van niet, want het moet uniform, efficiënt en zogenaamd professioneel. DOCK heeft daarom sociaal makelaars en beheerders in dienst die de Utrechters met elkaar in contact brengen zodat ze de buurt samen leuker maken. Dit in opdracht van de gemeente, niet in opdracht van de buren zelf. Dat moet en kan echt anders vindt EenUtrecht. Draai het om, zet bewoners aan het stuur en maak een organisatie als DOCK ondersteunend. Dat dit beter werkt zie je buiten Utrecht. Nu wij nog!

april 2023

06 apr Motie Sociaal makelen

EenUtrecht is ervan overtuigd dat bewoners en vrijwilligers heel goed eigenaar kunnen zijn van een buurtcentrum. Deze optie staat in het beleid omschreven, maar in de praktijk gebeurd dit nauwelijks. Wij roepen het stadsbestuur in deze motie op dit als uitganspunt te gebruiken bij nieuwe buurtcentra.

06 apr Motie Sociaal makelen

EenUtrecht is ervan overtuigd dat bewoners en vrijwilligers heel goed eigenaar kunnen zijn van een buurtcentrum. Bij de aanbesteding sociaal makelen is een percentage van 20% zelfbeheer afgesproken. Dit is inmiddels afgeschaald naar 10%. Het streven van Stichting DOCK is nog lager, 3%. De huidige praktijk is 1%. Wij roepen het stadsbestuur in deze motie onder andere op om Stichting DOCK minimaal aan de afgeschaalde afspraken te houden.

december 2022

08 dec Vragen Sociaal makelen

In juli 2022 is de tussenevaluatie beschikbaar ‘Sterke basis, ambitieus
perspectief’ waarin het werk van een zestal belangrijke partners in het sociaal
domein is geëvalueerd, waaronder Stichting DOCK.

De gemeente heeft destijds (2018) DOCK het sociaal makelen gegund, waarbij meerdere partijen zich konden
inschrijven met een aanbod. DOCK heeft op basis daarvan een opdracht om zes jaar lang (2019-2023) in Utrecht het sociaal makelen te organiseren; ofwel het ‘verbinden van bewoners’ in onze stad, in het bijzonder ook de kwetsbare bewoners.
De tussenevaluatie (juli 2022) beschrijft enkele kritische en zeer zorgelijke ‘belemmerende elementen’ die vooral veel vragen oproepen én sluit af met een reflectie die spijtig genoeg wel heel summier is en nagenoeg alleen gaat over de
‘onmogelijke taak’ van DOCK en dat er (nog steeds) hard gebouwd wordt aan de eigen interne organisatie.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal