Overzicht raadsactiviteiten

april 2023

06 apr Motie Sociaal makelen

EenUtrecht is ervan overtuigd dat bewoners en vrijwilligers heel goed eigenaar kunnen zijn van een buurtcentrum. Deze optie staat in het beleid omschreven, maar in de praktijk gebeurd dit nauwelijks. Wij roepen het stadsbestuur in deze motie op dit als uitganspunt te gebruiken bij nieuwe buurtcentra.

06 apr Motie Sociaal makelen

EenUtrecht is ervan overtuigd dat bewoners en vrijwilligers heel goed eigenaar kunnen zijn van een buurtcentrum. Bij de aanbesteding sociaal makelen is een percentage van 20% zelfbeheer afgesproken. Dit is inmiddels afgeschaald naar 10%. Het streven van Stichting DOCK is nog lager, 3%. De huidige praktijk is 1%. Wij roepen het stadsbestuur in deze motie onder andere op om Stichting DOCK minimaal aan de afgeschaalde afspraken te houden.

december 2022

08 dec Vragen Sociaal makelen

In juli 2022 is de tussenevaluatie beschikbaar ‘Sterke basis, ambitieus
perspectief’ waarin het werk van een zestal belangrijke partners in het sociaal
domein is geëvalueerd, waaronder Stichting DOCK.

De gemeente heeft destijds (2018) DOCK het sociaal makelen gegund, waarbij meerdere partijen zich konden
inschrijven met een aanbod. DOCK heeft op basis daarvan een opdracht om zes jaar lang (2019-2023) in Utrecht het sociaal makelen te organiseren; ofwel het ‘verbinden van bewoners’ in onze stad, in het bijzonder ook de kwetsbare bewoners.
De tussenevaluatie (juli 2022) beschrijft enkele kritische en zeer zorgelijke ‘belemmerende elementen’ die vooral veel vragen oproepen én sluit af met een reflectie die spijtig genoeg wel heel summier is en nagenoeg alleen gaat over de
‘onmogelijke taak’ van DOCK en dat er (nog steeds) hard gebouwd wordt aan de eigen interne organisatie.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal