Kaders gemeenteraad voor opdrachten Sociale basis en Basiszorg

Met dit amendement willen we dat het stadsbestuur alsnog concreet opschrijft aan welke concrete doelen het sociaal werk moet voldoen, mede op basis van wat Utrechters daarvan vinden. Die concrete doelen moeten dan eerst in de gemeenteraad worden vastgesteld en pas daarna kan het sociaal werk worden aanbesteed.

In de gemeenteraad van 29 februari is ons amendement alleen gesteund door Volt. Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen.

Lees het amendement: ‘Kaders gemeenteraad voor opdrachten Sociale basis en Basiszorg