Overzicht raadsactiviteiten

juli 2023

06 jul Motie Sociaal domein Versterken buurten

Na 50 jaar van de overheid die veel taken in het leefdomein van de gemeenschap overnam is er vanaf ca. 2005 sprake is van een nieuwe golf van burgercollectieven waarin burgers zich steeds meer gezamenlijk organiseren om zo meer grip te krijgen op het verbeteren van de kwaliteit van de eigen directe leefomgeving. Zogenaamde Buurt en Burgerorganisaties hebben behoefte aan het versterken van de eigen organisaties. In deze motie roepen wij te onderzoeken op welke manier en op welke activiteiten BBO’s in gesprek met de gemeente hun organisaties kunnen versterken. In de gemeenteraad van 6 juli diende EenUtrecht twee moties in over dit onderwerp. Beide riepen zij op tot een onderzoek

06 jul Motie Sociaal domein

De tekorten in de uitvoering van de jeugdwet en de WMO lopen ernstig op. Het stadsbestuur kiest ervoor deze tekorten op te vangen door bezuinigingen in het bredere sociaal domein. Hiermee ontkent het stadsbestuur de stijgende behoefte aan investeringen in het sociaal domein.

De motie roept op eerst een overzicht op te stellen van de aangevraagde en toegekende subsidies in het bredere sociaal domein. Voordat er over gedebatteerd kan worden.

De motie werd gesteund door BIJ1, CDA, D66, DENK, PVV, PvdA, S&S en Volt. De motie is daarmee aangenomen.

06 jul Amendement Sociaal domein

De tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO lopen de komende jaren ernstig op. In dit amendement stelt EenUtrecht voor het beslispunt te wijzigen door het bredere sociale domein maximaal te ontzien.

In de gemeenteraad van 6 juli werd dit amendement gesteund door BIJ1, DENK en PVV.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal