Meebewegen naar een zelfsturende samenleving met opdrachten van 6 jaar

Het stadsbestuur wil voor minimaal 700 miljoen euro in één keer voor 10 jaar lang alle opdrachten sociaal werk uitzetten bij de huidige 5 instanties die dat nu ook al doen. Onverstandig, want de samenleving verandert snel en de Utrechtse gemeenschap organiseert zichzelf steeds beter en kan steeds meer. Vandaar de inzet om die opdrachten voor maximaal 6 jaar aan te besteden.

In de gemeenteraad van 29 februari is de motie alleen gesteund door Volt, BIJ1, SBU en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen.

Lees de motie: ‘Meebewegen naar een zelfsturende samenleving met opdrachten van 6 jaar