Overzicht raadsactiviteiten

maart 2023

09 mrt Motie Gezonde stad Groei

In de gemeenteraad van 9 maart diende wij de motie ‘Houd Utrecht leefbaar’ in. Het is nu haast onmogelijk om nieuwbouwplannen te controleren op leefbaarheid. Dan hebben we het over de normen op bijvoorbeeld groen die eerder door de raad zijn vastgesteld. EenUtrecht is van mening dat bij elk nieuwbouwproject getoetst moet worden in hoeverre er leefbaar ontwikkeld wordt. In deze motie riepen wij op om dit alsnog uit te werken. 

De motie is in de raadsvergadering gesteund door Volt, BIJ1, Denk, US en PVV. De motie is daarmee verworpen.

09 mrt Motie Democratie Participatie Zeggenschap

Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om de RSU2040 aan te vullen met een oplegger. Hierin staan een aantal aanvullingen ten opzichte van de oorspronkelijke RSU2040. De participatie bij het opstellen van de RSU2040 was al zeer mager en bij het maken van de oplegger is er helemaal geen sprake geweest van enige vorm van inspraak. EenUtrecht keurt dit af en vindt dat je iets met ingrijpende besluiten niet mag vaststellen zonder inspraak vanuit de stad. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bouwen in de Rijnburgerpolder en dit te combineren met megawindmolens. In deze motie roepen wij op om de stemming uit te stellen tot er inspraak heeft plaatsgevonden.

09 mrt Motie Groei Zeggenschap

De Utrechter heeft niet mogen participeren bij de oplegger RSU2040. In 2023 wordt er in Utrecht gestart met een burgerberaad. Op dit moment is er geen sprake van een eenduidige visie voor een leefbare ontwikkeling van de stad. Voor het draagvlak bij grote bouwplannen is het essentieel om Utrechers voldoende zeggenschap te geven. Daarom vindt EenUtrecht het belangrijk een burgerberaad uit te schrijven met de vraag: ‘Wat is er nodig om Utrecht leefbaar te maken en/of te houden’? 

februari 2023

02 feb Motie Ervaringsdeskundigheid

Vijfentwintig tot veertig procent van de Utrechters die daar recht op hebben maken geen gebruik van de (armoede)regelingen en voorzieningen die er zijn.

De wethouder ook heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het inzetten van betaalde ervaringsdeskundigheid buiten de structuren van gemeente en buurtteams omdat bij betaling de onafhankelijkheid van deze ervaringsdeskundigen volgens haar niet kan worden gegarandeerd

Daar zijn wij van geschrokken en daarom riep EenUtrecht in deze motie op om een onafhankelijk onderzoek naar ervaringsdeskundigheid.

In de gemeenteraad van 2 februari is deze motie gesteund door BIJ1, DENK en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen.

02 feb Motie Versterken buurten

De wijkaanpak dien nu slechts een doel namelijk: ‘het opstellen van een actiegerichte buurtagenda’ om ‘de buurt te verbeteren’ met als intentie ‘eerste zichtbare en concrete gezamenlijke acties’.

EenUtrecht vindt dat het opbouwen van een gemeenschap net zo belangrijk is, zo niet belangrijker dan het uitvoeren van ‘kleine concrete haalbare acties’ die de wethouder benoemt.

In deze motie riepen wij op om o.a. het versterken van de gemeenschap, eigenaarschap van burgers en investeren in lokale organisaties als uitgangspunten tot te voegen aan de uitgangspunten.

In de gemeenteraad van 2 februari is de motie gesteund door DENK, de motie is daarmee verworpen

december 2022

22 dec Motie Democratie Participatie Zeggenschap

In de gemeenteraad van 22 december diende wij de motie ‘Geef Utrechters nu écht invloed’ in. Hierin droegen wij het college op nader te onderzoeken of de vier voorstellen uit ons burgerinitiatief  ‘Geef Utrechters meer invloed’ inderdaad bijdragen aan het versterken van de positie van Utrechters bij burgerparticipatie.

22 dec Motie Transparante gemeente

Op 15 februari 2019 verkoopt de gemeente de parkeerplaatsen bij het Rachmaninoffplantsoen aan de particuliere belegger ERED voor ruim drie ton. Drie maanden later laat toenmalig wethouder Diepeveen weten dat een woontoren op de parkeerplaats wel kansrijk zou kunnen zijn. Direct daarna verkoopt ERED de grond door aan Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund BV met bijna 1 miljoen winst. Tot op heden weigeren Ered en bouwinvest openheid van zaken te geven. Er is vervolgens een ton besteed aan een onderzoek van KPMG maar nog steeds geen onweerlegbare verklaring voor deze enorme prijsstijging van de parkeerplaatsgrond geeft. 

Er hangt een vervelende lucht rondom deze zaak. Wij gaan uit van dat het college zichzelf kan vrijpleiten en roepen in deze motie dan ook op om dat te doen. 

01 dec Motie Democratie Participatie Zeggenschap

Het doorlopende klimaatpanel dat op 12 december van start gaat krijgt een adviserende rol bij de praktische uitwerking van de energievisie. EenUtrecht vindt dat het voor het draagvlak essentieel is dat Utrechters zelf mee mogen bepalen wat de cruciale klimaatdoelen zijn en welke inzet daar het beste bij past.

01 dec Motie Participatie Zeggenschap

Vanaf 2019 is de gemeente Utrecht bezig een plan uit te werken voor het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde. Vanaf het begin zijn bewoners uitgenodigd om mee te denken en met eigen ideeën en suggesties te komen. Helaas zijn vrijwel alle voorstellen van de bewoners door de gemeente afgewezen.

01 dec Motie Eerlijke kansen Wonen

De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in de periode 2023-2025 zo’n 3000 tijdelijke woningen toe te voegen ter bestrijding van de woningnood. In deze motie roept EenUtrecht het college op om Utrechters die jarenlang op een wachtlijst staan meer kans te geven op een permanente woning dan een tijdelijke woning. Statushouders met een lange wachttijd moeten hierbij ook worden meegenomen, waarbij de wachttijd dan begint op het moment dat zij een status hebben verkregen.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal