Overzicht raadsactiviteiten

februari 2024

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

Hoeveel ruimte geeft de gemeente aan lokale Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) om zelf de regie te voeren in het sociaal werk? Vijf jaar terug was de inzet nog 20%, nu niets meer. Daarmee zet je de bewoners buiten spel. Dat kan voorkomen worden door weer te streven naar wel een ambities percentage

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

In het verbinden van bewoners door Stichting DOCK worden zij vaak doorverwezen naar de eigen buurtruimtes van DOCK en niet naar de buurtruimtes in zelfbeheer bij bewoners. Dat is ongewenst, daarom pleiten we ervoor die twee zaken te ontkoppelen zodat de ‘verbinders’ zich vrij voelen te verwijzen naar de optimale plek.

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

Op dit moment organiseert U-Centraal diverse onderdelen, zoals de stedelijke informatievoorziening. Bewonersorganisaties doen dat ook al op wijkniveau, vaak directer en beter. Daarom een pleidooi om die onderdelen apart zichtbaar te maken zodat Utrechters de kans krijgen het zelf te doen

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

Het stadsbestuur wil voor minimaal 700 miljoen euro in één keer voor 10 jaar lang alle opdrachten sociaal werk uitzetten bij de huidige 5 instanties die dat nu ook al doen. Onverstandig, want de samenleving verandert snel en de Utrechtse gemeenschap organiseert zichzelf steeds beter en kan steeds meer. Vandaar de inzet om die opdrachten voor maximaal 6 jaar aan te besteden.

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

De huidige 5 instanties die nu het sociaal werk doen in Utrecht werken op basis van subsidie, dat geeft ook veel meer ruimte om het werk over te dragen naar Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s). Maar het stadsbestuur wil dat aanpassen naar een overheidsopdracht. Niet doen, laat het een subsidie blijven.

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

In de afgelopen 5 jaar is het sociaal werk niet geëvalueerd. Onbegrijpelijk. Dat moet anders, door wel elke 3 jaar te evalueren en dan ook door de mening van deelnemers en bewoners te vragen. Op basis van die evaluatie moeten we kunnen besluiten in de stad om zo nodig over te stappen naar een andere uitvoerder.

29 feb Motie Duurzame energie

Bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht Noord willen met een gezamenlijk plan ‘warmtepomp voor iedereen’ graag een alternatief aanbieden in hun buurten voor de Eneco stadsverwarming. Dat kan niet zonder de gemeente omdat alleen met hen samen dit ook betaalbaar wordt voor bewoners met een kleine beurs. Met deze motie roepen we het stadsbestuur op die samenwerking aan te gaan en het alternatief te ondersteunen.  

29 feb Motie Duurzame energie

Bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht Noord willen met een gezamenlijk plan ‘warmtepomp voor iedereen’ graag een alternatief aanbieden in hun buurten voor de Eneco stadsverwarming. Dat kan niet zonder de gemeente omdat alleen met hen samen dit ook betaalbaar wordt voor bewoners met een kleine beurs. Met deze motie roepen we het stadsbestuur op om in ieder geval samen met de bewoners te onderzoeken hoe dit alternatieve plan inderdaad ook betaalbaar kan worden voor iedereen.

januari 2024

18 jan Motie Sociaal domein Versterken buurten Zeggenschap

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door Volt, UtrechtNU, BIJ1 en DENK de motie is daarmee verworpen.

18 jan Motie Eerlijke kansen Rechtvaardige gemeente

Utrecht moet voor iedereen een inclusieve stad zijn. Een raadsvoorstel ‘beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033 tot je recht komen’ is nog niet compleet. Daarom zegt EenUtrecht dat het beleid van de gemeente een extra eis moet hebben. Wanneer de gemeente een opdracht geeft is het belangrijk dat ‘de mate van inclusie en diversiteit’ een extra eis is bij de selectie. EenUtrecht vraagt daarom het College om te onderzoeken hoe deze eis onderdeel kan worden van het proces voor het geven van opdrachten aan partijen.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal