Overzicht raadsactiviteiten

juli 2023

06 jul Motie Rechtvaardige gemeente

In de WMO-verordening staat vastgelegd dat iedereen die daar recht op een heeft een beroep kan doen op hulp bij het huishouden. Voorheen stelde het Buurtteam als onafhankelijke partij een aantal uren vast waarop de aanvragen van huishoudelijke hulp recht op had. Vanaf begin 2023 beoordelen de thuiszorgorganisaties deze uren opnieuw. Dit is in strijd met het recht.

In de gemeenteraad van 6 juli is deze motie gesteund door BIJ1 en DENK, de motie is daarmee verworpen.

06 jul Motie Sociaal domein Versterken buurten

Na 50 jaar van de overheid die veel taken in het leefdomein van de gemeenschap overnam is er vanaf ca. 2005 sprake is van een nieuwe golf van burgercollectieven waarin burgers zich steeds meer gezamenlijk organiseren om zo meer grip te krijgen op het verbeteren van de kwaliteit van de eigen directe leefomgeving. Zogenaamde Buurt en Burgerorganisaties hebben behoefte aan het versterken van de eigen organisaties. In deze motie roepen wij te onderzoeken op welke manier en op welke activiteiten BBO’s in gesprek met de gemeente hun organisaties kunnen versterken. In de gemeenteraad van 6 juli diende EenUtrecht twee moties in over dit onderwerp. Beide riepen zij op tot een onderzoek

06 jul Motie Sociaal domein

De tekorten in de uitvoering van de jeugdwet en de WMO lopen ernstig op. Het stadsbestuur kiest ervoor deze tekorten op te vangen door bezuinigingen in het bredere sociaal domein. Hiermee ontkent het stadsbestuur de stijgende behoefte aan investeringen in het sociaal domein.

De motie roept op eerst een overzicht op te stellen van de aangevraagde en toegekende subsidies in het bredere sociaal domein. Voordat er over gedebatteerd kan worden.

De motie werd gesteund door BIJ1, CDA, D66, DENK, PVV, PvdA, S&S en Volt. De motie is daarmee aangenomen.

06 jul Motie Gezonde stad Groen Versterken buurten Zeggenschap

Om Utrecht leefbaar te maken en te houden heeft Utrecht veel meer groen nodig. Opeenvolgende boomspiegels kan net als de geveltuinen een eenvoudige manier zijn om bewoners mee te laten doen aan het vergroenen van de straten en buurten.

Deze motie roept om dit actief mogelijk te maken en op te nemen in de communicatie en de aanpak voor de geveltuinen.

In de gemeenteraad van 6 juli werd deze motie gesteund door BIJ1, DENK, PvdD, SBU, VVD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

juni 2023

22 jun Motie Sociaal makelen

Stichting DOCK slaagt er niet de beloofde 20% van haar taken over te hevelen naar bewonersorganisaties. Op dit moment is 1% gerealiseerd. In deze motie roepen wij op om  ‘ruimte voor bewonersinitiatieven’ expliciet op te nemen voor de nieuwe aanbesteding in 2024.

22 jun Motie Sociaal makelen

Eind 2023 start het proces waarin een aanbieder voor het sociaal makelen wordt geselecteerd. Het is een wens van enkele partijen om door te gaan het Stichting DOCK, de huidige aanbieder. EenUtrecht roept in deze motie op in ieder geval een grondige evaluatie uit te voeren over het functioneren van DOCK. 

22 jun Motie Politiek algemeen

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de verkoop van een deel van begraafplaats Tolsteeg aan de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) goedgekeurd. Het contact tussen omwonenden en de VUMO rondom de verkoop van deze grond voor een Islamitische begraafplaats kwam moeilijk op gang. Dit bracht veel vertraging met zich mee. In deze motie roepen we op de groenstrook in het beheer van de VUMO te geven, maar nog niet te verkopen. 

22 jun Motie Gezonde stad Groei

Het stadsbestuur komt met een plan om 3500 woningen op 10 hectare te plaatsen. Dat wordt het dichtstbevolkte stukje Nederland. Ze vergeten in het plan voorzieningen toe te voegen, maar vooral groen. Gevaar is dat het een ongezond en onleefbare woonomgeving wordt. In deze motie stellen wij voor het op maximaal 1500 woningen te houden. 

22 jun Motie Versterken buurten Wonen

De gemeente Utrecht heeft in het plan voor het Beurskwartier 5.033 m2 sociaal maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Deze zijn volledig toebedeeld aan een basisschool met kinderdagverblijf (ca. 4.033 m2)  en een gezondheidscentrum (ca. 1.000 m2 ). In deze motie roept EenUtrecht op om vierkante meters te reserveren voor een sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt.

22 jun Motie Transparante gemeente

Het uitgangspunt van de gemeente Utrecht is 34m2 tuin, straat- en buurtgroen per woning en 40% van het buurtoppervlak groen. In het plan voor het beurskwartier is er 10m2 tuin, straat en buurtgroen per woning. Volgens de gemeente is 46% van het oppervlak groen. Hiervan blijkt 12% uit daken te bestaan. Toch heeft de gemeente het in haar communicatie over een groene wijk. Deze motie roept op hiermee te stoppen. De wijk wordt niet groen, dus wees eerlijk en transparant. 

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal