Overzicht raadsactiviteiten

juni 2024

06 jun Motie Gezonde stad Groen

Katten doden jaarlijks ongeveer 18 miljoen vogels in Nederland. Dat zorgt voor een jaarlijkse afname van 5% van de vogelstand. Dat is weer slecht voor de biodiversiteit en het ecosysteem in Utrecht. Onder katteneigenaren is er veel onbekendheid over dit gedrag van de katten. Daarom riepen wij in deze motie op tot een laagdrempelige voorlichtingscampagne waarin katteneigenaren worden geïnformeerd over de mogelijk oplossingen om dit te voorkomen, zoals een kattenkraag.

06 jun Motie Bezuinigingen

Ondanks lijsten met bezuinigingsopties is er geen optie uitgewerkt waarom het sociaal domein ontzien wordt. In het sociaal domein gaan als het aan het stadsbestuur ligt de hardste klappen vallen. In deze motie riep EenUtrecht op wel een alternatief bezuinigingspakket op hoofdlijnen te schetsen als alternatief.

06 jun Motie Eerlijke kansen Eigen inkomen

Het stadsbestuur heeft besloten de taken van Stadsgeldbeheer voortaan bij de gemeente onder te brengen. Ondanks alle bezwaren met name uit het werkveld heeft de wethouder toch besloten dit door te zetten. De onderbouwing hierbij is mager en wij vinden dat je een besluit met zo’n grote impact beter moet onderbouwen. Vandaar dat wij in een motie vroegen om een jaar de tijd te nemen voor deze beslissing en eerste goed de belangenafweging in beeld te brengen.

06 jun Motie Gezonde stad

Bij de locatieprofielen van evenementen van de stad zijn geluidsnormen opgesteld. Het aantal toegestane dB’s in Utrecht kan lijden tot gehoorschade. Om die reden heeft Amsterdam het aantal dB’s verlaagt. In twee moties riepen wij op om het geluidsniveau te verlagen. Een motie naar het niveau van Amsterdam (voorkom gehoorschade) en een motie met een verlaging tussen de Amsterdamse en de voorgestelde Utrechtse norm in (beperk gehoorschade).

06 jun Motie Democratie Rechtvaardige gemeente Veiligheid

Ons raadslid Gert Dijkstra was op 15 mei aanwezig tijdens de pro-Palestina protesten in de binnenstad. De ME heeft toen ingegrepen op een wegblokkade zodat een bus met arrestanten erdoor kon. Hierbij is geweld gebruikt tegen de demonstranten. De tijd tussen de eerste aankondiging en het geweld gebruiken was 20 seconden. EenUtrecht diende op 6 juni hierover een motie in die opriep de demonstranten langer de gelegenheid te geven om op eigen initiatief te vertrekken.

april 2024

25 apr Motie Groen

In 2007 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het zelfbeheer van openbaar groen wil bevorderen. Nadien is er wel veel gebeurd, maar ligt dat alleen vast in uitwerkingen van ambtenaren en het stadsbestuur, zoals in een actieplan zelfbeheer uit 2021. Maar na 15 jaar willen Utrechters meer zelf met groen, ook in het beheren van grotere openbare stukken groen. Vandaar dat we in deze motie het stadsbestuur vragen het zelfbeheer van groen te actualiseren en in duidelijkere kaders voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.

25 apr Motie Groen

Plantenbakken, boomspiegels en geveltuinen kun je als Utrechter met alleen melding bij de gemeente al zelf gaan beheren. Dan doen velen ook. Maar een groter stuk openbaar groen vereist een uitgebreid contract waar veel Utrechters, zeker in het begin, geen zin in hebben; zoals bij het stuk groen vlakbij het Spinozaplantsoen. Dat werd abrupt verwijderd door de gemeente. Dat willen we voorkomen met deze motie waarin Utrechters wel dergelijke stukken groen, zoals kleine grasveldjes en bermen, zelf kunnen gaan beheren.

25 apr Motie Groen

Op dit moment zijn er veel gedetailleerd ambtelijke regels voor het informeel (zonder contract) zelf kunnen beheren als Utrechter(s) van openbaar groen, zoals dat een geveltuin exact maximaal 2 stoeptegels diep mag zijn (60 cm). De wijkopzichter mag daar geen cm van afwijken, wat leidt tot soms hele rare technocratische afwijzingen terwijl er heel veel mooi groen mee verloren gaat. Enige flexibiliteit in de regels bouwen werd bepleit in onze motie.

25 apr Motie Sociaal makelen

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad hele vage kaders laten vaststellen voor het Sociaal Werk in onze stad; zonder concrete meetbare en evalueerbare doelen. De huidige contracten met bijv. DOCK worden verlengd als het aan het stadsbestuur ligt. Terwijl bewonersorganisaties belangstelling hebben om delen van die contracten zelf te gaan doen. Dat vraagt allemaal meer tijd om goed te organiseren. Vandaar onze motie om een overgangsjaar met elkaar af te spreken om dat goed uit te zoeken.

25 apr Motie Sociaal makelen

Omdat de motie van EenUtrecht voor een overgangsjaar het niet haalde in de raad hebben we alsnog weer gepleit om dan in ieder geval als raad af te spreken dat bij het vernieuwen van de contracten in de Sociale Basis (het sociaal werk in de stad) ernaar te streven dat 30% zelfstandig en zelfsturend kan worden uitgevoerd door bewoners- en buurtorganisaties.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal