Inburgering starten op dag één

Statushouders die verblijven in een Utrechts AZC krijgen nog steeds niet actief een inburgering  aangeboden door de gemeente terwijl dat wel het geval is voor statushouders met een eigen woning in Utrecht. De tijd in het AZC kan echter productief worden benut door deel te nemen aan inburgeringslessen en activiteiten, waardoor de wachttijd op een woning of werk zinvol wordt ingevuld. In een motie riep EenUtrecht op dit nu echt proactief te gaan doen.

In de gemeenteraad van 27 juni werd de motie gesteund door Volt, SBU, US en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De volgende stap is schriftelijke vragen te stellen, aan de hand van die antwoorden zetten wij het nogmaals op de agenda en dienen wij de motie opnieuw in.

Lees de motie: ‘Inburgering starten op dag één