Niet overhaast Stadsgeldbeheer inbesteden

Het stadsbestuur heeft besloten de taken van Stadsgeldbeheer voortaan bij de gemeente onder te brengen. Ondanks alle bezwaren met name uit het werkveld heeft de wethouder toch besloten dit door te zetten. De onderbouwing hierbij is mager en wij vinden dat je een besluit met zo’n grote impact beter moet onderbouwen. Vandaar dat wij in een motie vroegen om een jaar de tijd te nemen voor deze beslissing en eerste goed de belangenafweging in beeld te brengen.

In de gemeenteraad van 6 juni werd de motie gesteund door BIJ1, DENK, US en UtrechtNu!. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht is geen voorstander van inbesteding door de gemeente, helaas was er te weinig steun voor ons voorstel. Uiteraard blijven wij controleren of de cliënten niet de dupe worden en als dat het geval is zetten wij het opnieuw op de agenda.