Bij inburgering praktijkonderwijs als volwaardig alternatief aanbieden

Het huidige inburgeringsstelsel schrijft een basisroute voor die voornamelijk gericht is op theoretische kennis en taalvaardigheid, terwijl taal een middel is voor het inburgeringsproces en niet een doel op zich. Praktijkonderwijs kan inburgeraars juist helpen bij het ontwikkelen van praktische vaardigheden en werkervaring, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk toenemen. Tegelijkertijd leren zij al doende de taal op de werkvloer. In Utrecht gebeurd dit nu nog niet en daarom riepen wij op in een motie een inburgeraar vanaf dag een deze mogelijkheid te bieden als volwaardig alternatief van de basisroute inburgering.

In de gemeenteraad van 27 juni werd de motie gesteund door DENK, PvdD, Volt, SBU, US. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De volgende stap is schriftelijke vragen te stellen, aan de hand van die antwoorden zetten wij het nogmaals op de agenda en dienen wij de motie opnieuw in.

Lees de motie: ‘Bij inburgering praktijkonderwijs als volwaardig alternatief aanbieden