Utrecht laat meest kwetsbaren niet vallen, ook niet als het Rijk dat wel doet

Met het aantreden van het nieuwe kabinet lijkt de bijdrage aan de Landelijke Vreemdelinge Voorziening te stoppen net als de landelijke pilot voor de aanpak van dakloze EU-(arbeidsmigranten). Dit betekent dat veel mensen straks aan hun lot worden overgelaten en er geen opvang meer voor ze is, met alle gevolgen van dien. In deze motie riepen wij op sowieso de huidige succesvolle aanpak voort te zetten.

In de gemeenteraad van 27 juni is de motie gesteund door DENK en US. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De komende maanden is het nog vaak onderwerp van debat. Wij blijven inzetten op de huidige koers en maken ons daarvoor dan ook hard in de debatten. Om te beginnen bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Lees de motie: ‘Utrecht laat meest kwetsbaren niet vallen, ook niet als het Rijk dat wel doet