Gun de stad een alternatief bezuinigingspakket

Ondanks lijsten met bezuinigingsopties is er geen optie uitgewerkt waarom het sociaal domein ontzien wordt. In het sociaal domein gaan als het aan het stadsbestuur ligt de hardste klappen vallen. In deze motie riep EenUtrecht op wel een alternatief bezuinigingspakket op hoofdlijnen te schetsen als alternatief.

In de gemeenteraad van 6 juni is de motie gesteund door BIJ1, DENK, US, UtrechtNu!. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht doet in de gemeenteraadsvergadering over de voorjaarsnota een alternatief voorstel voor de bezuinigingen. Waarin we in ieder geval geld weghalen in het ruimtelijk domein en niet uit het sociaal domein.

Lees de motie: ‘Gun de stad een alternatief bezuinigingspakket’