Waar dat maar even kan gaat de gemeente voor zelfbeheer bij welzijnsaccomodaties

In het raadsvoorstel WMO ‘Samen leven, samen zorgen’ belangrijke leidende principes staan zoals ‘niets over ons, zonder ons’ als uitgangspunt voor de samenwerking met bewoners. Als doel staat hierbij geformuleerd dat Utrecht voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties heeft. Mede gelet op de aankomende tekorten hebben wij voorgesteld nadrukkelijk op te nemen in de tekst van de beleidsnota dat zelfbeheer het uitgangspunt moet zijn.

 In de gemeenteraad van 28 maart is dit amendement gesteund door CDA, BIJ1, Volt, Utrecht Solidair en UtrechtNu! Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

EenUtrecht is groot voorstander van zelfbeheer en vindt dat dit het uitgangspunt moet zijn in het welzijnswerk. Gemeente gaat het zelf pas doen als niemand het in zelfbeheer wil of kan. Elke gelegenheid grijpen wij aan hier aandacht voor te vragen of mee te nemen in gemeentelijke plannen.

Lees het amendement Waar dat maar even kan gaat de gemeente voor zelfbeheer bij welzijnsaccomodaties