Bij sociaal werk meer inzetten op regie en zelfsturing bij bewoners (organisaties)

Het stadsbestuur stelt voor bij het sociaal werk in de stad ‘de gemeenschap centraal’ te stellen. Maar dat is een weinig zeggende uitspraak. Beter is om hier een meer passend, concreet en verder gaand uitgangspunt vast te stellen, namelijk ‘meer inzetten op regie en zelfsturing bij bewonersorganisaties’.

In de gemeenteraad van 29 februari is ons amendement alleen gesteund door Volt, CDA, BIJ1 en UtrechtNu! Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen.

Lees het amendement: ‘Bij sociaal werk meer inzetten op regie en zelfsturing bij bewoners(organisaties)’