Gelijkwaardig kiezen tussen groepsgerichte en individuele ondersteuning bij sociaal werk

Het stadsbestuur stelt voor het sociaal werk in de stad vooral groepsgericht te organiseren, omdat dit goedkoper zou zijn. Maar goedkoop is duurkoop. Het is beter de keuze aan de professional te laten: wat is de meest effectieve oplossing, individueel of groepsgericht iemand helpen?

In de gemeenteraad van 29 februari is ons amendement alleen gesteund door Volt, PvdD, BIJ1 en UtrechtNu! Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen.

Lees het amendement: ‘Gelijkwaardig kiezen tussen groepsgerichte en individuele ondersteuning bij sociaal werk