Subsidies Sociale basis en Basiszorg zorgen voor meer ruimte bij bewoners

De huidige 5 instanties die nu het sociaal werk doen in Utrecht werken op basis van subsidie, dat geeft ook veel meer ruimte om het werk over te dragen naar Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s). Maar het stadsbestuur wil dat aanpassen naar een overheidsopdracht. Niet doen, laat het een subsidie blijven.

In de gemeenteraad van 29 februari is onze motie alleen gesteund door Volt. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen.

Lees de motie: ‘Subsidies Sociale basis en Basiszorg zorgen voor meer ruimte bij bewoners