Ontkoppelen informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

Op dit moment organiseert U-Centraal diverse onderdelen, zoals de stedelijke informatievoorziening. Bewonersorganisaties doen dat ook al op wijkniveau, vaak directer en beter. Daarom een pleidooi om die onderdelen apart zichtbaar te maken zodat Utrechters de kans krijgen het zelf te doen.

In de gemeenteraad van 29 februari is onze motie alleen gesteund door Volt en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen

Lees de motie: ‘Ontkoppelen informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning