Streef naar minimaal 30% zelfsturend door bewoners bij Sociale basis en Basiszorg

Hoeveel ruimte geeft de gemeente aan lokale Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) om zelf de regie te voeren in het sociaal werk? Vijf jaar terug was de inzet nog 20%, nu niets meer. Daarmee zet je de bewoners buiten spel. Dat kan voorkomen worden door weer te streven naar wel een ambities percentage.

In de gemeenteraad van 29 februari is onze motie alleen gesteund door Volt en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Op een later moment dit jaar als het stadsbestuur de gemeenteraad gaat informeren over hoe zij de opdrachten sociaal werk aan de instanties wil gunnen gaan we deze motie in aangepaste vorm mogelijk opnieuw in stemming brengen.

Lees de motie: Streef naar minimaal 30% zelfsturend door bewoners bij Sociale basis en Basiszorg