Overgangsjaar Sociale Basis

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad hele vage kaders laten vaststellen voor het Sociaal Werk in onze stad; zonder concrete meetbare en evalueerbare doelen. De huidige contracten met bijv. DOCK worden verlengd als het aan het stadsbestuur ligt. Terwijl bewonersorganisaties belangstelling hebben om delen van die contracten zelf te gaan doen. Dat vraagt allemaal meer tijd om goed te organiseren. Vandaar onze motie om een overgangsjaar met elkaar af te spreken om dat goed uit te zoeken.

In de gemeenteraad van 25 april werd de motie gesteund door US en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Dat betekent nog niet dat dit betekent dat de huidige contracten nu zomaar kunnen worden verlengd. Diverse lokale organisaties hebben nog procedures lopen tegen de gemeente. Zodra daar enige opening uit voortkomt gaan we dit als EenUtrecht opnieuw agenderen.

Lees de motie: ‘Overgangsjaar Sociale Basis’