Streef naar 30% zelfsturend bij opdrachten Sociale basis

Omdat de motie van EenUtrecht voor een overgangsjaar het niet haalde in de raad hebben we alsnog weer gepleit om dan in ieder geval als raad af te spreken dat bij het vernieuwen van de contracten in de Sociale Basis (het sociaal werk in de stad) ernaar te streven dat 30% zelfstandig en zelfsturend kan worden uitgevoerd door bewoners- en buurtorganisaties.

In de gemeenteraad van 25 april werd de motie gesteund door US. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Gelukkig is in een eerdere raad wel onze motie voor een driejaarlijkse evaluatie aangenomen en kunnen we dus bij die evaluaties wel steeds dit streven naare meer zelfbeheer gaan toetsen en wat ons betreft daarop gaan bijsturen. Wordt vervolgd dus.

Lees de motie: ‘Streef naar 30% zelfsturend bij opdrachten Sociale basis’