Participatiedebat leidt tot erkenning: Wethouder neemt punten EenUtrecht over 

Voor EenUtrecht is het grondig verbeteren van participatie en zeggenschap in de stad een eerste prioriteit. In het afgelopen half jaar zijn alle voorstellen van EenUtrecht daarover in de gemeenteraad weggestemd met uitzondering van het amendement om toch in 2023 te starten met een burgerberaad. Op 24 november jl. vond, op initiatief van EenUtrecht, een …

Klimaatpanel is schijnparticipatie en beperkt zeggenschap van de Utrechter

Afgelopen donderdag 3 november werd in een raadsbrief de start van het klimaatpanel aangekondigd. Door middel van loting selecteert de gemeente vijftig Utrechters die vijf keer per jaar bijeenkomen om mee te denken over het klimaatbeleid. EenUtrecht vindt dat het college weer een kans mist om bewoners échte invloed te geven op gemeentelijk beleid. EenUtrecht …

EenUtrecht lanceert meldpunt HOOR MIJ!

EenUtrecht merkt maar al te vaak dat Utrechters zich niet gehoord voelen door de gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeentelijke dienstverlening of bij gemeentelijke projecten. EenUtrecht wil dit soort signalen nog beter kunnen opvangen. Daarom heeft EenUtrecht het meldpunt HOOR MIJ! opgericht. Voor wie? HOOR MIJ! is een meldpunt voor iedereen die woont en onderneemt in …

EenUtrecht Café in Overvecht

Maak je je zorgen over iets dat in Overvecht gebeurt? Heb je ideeën voor een betere, mooiere en fijnere buurt? Maar vind je dat de gemeente daar onvoldoende naar luistert? Of wil je meer in het algemeen weten voor welke buurten en onderwerpen EenUtrecht zich de afgelopen tijd heeft ingespannen? Dan zien we je graag …

Utrechts college bagatelliseert uitkomsten verkennend racisme-onderzoek: onacceptabel voor EenUtrecht

Uit een verkennend onderzoek (Omlo, januari 2022) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor institutioneel racisme bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht. Het probleem zit niet zozeer in de formele regels, processen en procedures, zo schrijven de onderzoekers, maar het racisme wordt zichtbaar in informele werkwijzen en omgangsvormen. Het gaat daarbij om …

Inspraak volledig genegeerd op Kanaleneiland Noord

Als je als bewoners of buurtondernemers wordt uitgenodigd om mee te praten over een project van de gemeente mag je ervanuit gaan dat met die inbreng iets gebeurt. Niets is minder waar. Vaak zijn de plannen op het stadskantoor al compleet uitgedacht, er moeten hogere, stedelijke doelen worden gehaald en het project moet strak passen …

EenUtrecht kritisch op coalitieakkoord: invloed Utrechters ver te zoeken

De nieuwe Utrechtse coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie publiceerden hun coalitieakkoord 2022 – 2026. EenUtrecht kiest op vele terreinen voor een andere aanpak en geeft op 9 juni 2022 in de gemeenteraad een zeer kritische reactie op het akkoord. Invloed Utrechters ver te zoeken EenUtrecht vindt dat er in het nieuwe coalitieakkoord …

Dijkstra’s maidenspeech is pleidooi voor zeggenschap van Utrechters

‘Álle Utrechters zijn mede-eigenaar van deze mooie stad, maar vele Utrechters ervaren dat niet zo,’ zo begint Gert Dijkstra, raadslid van EenUtrecht, gisteravond in de raadszaal zijn maidenspeech. ‘Velen zijn afgehaakt bij de politiek, voelen zich niet gehoord en vinden te vaak dat ze niet serieus worden genomen als ze zelf iets willen doen in …

EenUtrecht zoekt ondernemende fractieondersteuner

EenUtrecht zoekt een ondernemende fractieondersteuner (16 – 24 uur per week) die meewerkt aan het invullen van onze burgerpolitiek in het hart van de Utrechtse democratie. Ben jij op zoek naar een afwisselende baan en wil je met ons als nieuwe partij burgerpolitiek concreet maken? Dan is dit je kans! Je wordt dan bij EenUtrecht …

Nieuwkomer EenUtrecht in gemeenteraad: dank aan alle 4.383 stemmers!

EenUtrecht komt in de gemeenteraad. Op basis van 4.383 stemmen haalden we als nieuwkomer riant een zetel. Dank aan al deze kiezers. Voor de stem, de steun en vooral ook voor het vertrouwen. Jullie zorgen ervoor dat EenUtrecht de komende vier jaar gaat opkomen voor méér zeggenschap bij Utrechters, voor óveral betaalbaar wonen door wél …