Nieuwkomer EenUtrecht in gemeenteraad: dank aan alle 4.383 stemmers!

EenUtrecht komt in de gemeenteraad. Op basis van 4.383 stemmen haalden we als nieuwkomer riant een zetel. Dank aan al deze kiezers. Voor de stem, de steun en vooral ook voor het vertrouwen.
Jullie zorgen ervoor dat EenUtrecht de komende vier jaar gaat opkomen voor méér zeggenschap bij Utrechters, voor óveral betaalbaar wonen door wél in te grijpen op de lokale woningmarkt, voor een buurtgerichte groei mét groen, en voor recht op een plek voor álle Utrechters.
EenUtrecht gaat aan de slag in nauw contact met de Utrechters zelf en zeker met onze kiezers. Laat van je horen. Zoek ons op. En vertel ons wat anders en beter moet in de stad.

Van onbekend naar breekijzer

Pas een paar maanden oud en onbekend: dat was de uitgangspositie van EenUtrecht bij de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En in de campagne kreeg EenUtrecht helaas zelden aandacht in de media. Maar met de inzet van een enthousiast en energiek kernteam van kandidaat-raadsleden en ambassadeurs en met een bevlogen groep flyeraars die in nagenoeg iedere straat in Utrecht is geweest, hebben we toch veel Utrechters kunnen bereiken en bij duizenden een snaar geraakt. Voor EenUtrecht is dit de start van een nieuwe burgerpolitieke koers.

EenUtrecht staat ook buiten campagnetijd tussen de Utrechters in

De komende vier jaar gaan we als EenUtrecht vanuit de gemeenteraad aan de slag met een andere vorm van politiek: burgerpolitiek. Dit betekent dat EenUtrecht de komende jaren spreekbuis is van betrokken en actieve Utrechters die zich niet gehoord voelen, ergens wakker van liggen en vinden dat het anders en beter kan en moet in onze stad. Voortdurend zullen we intensief contact hebben en houden met alle denkbare groepen Utrechters en organisaties van bewoners of buurtondernemers. EenUtrecht zal – ook als het geen campagnetijd is – tussen de Utrechters in blijven staan.

Laat je horen!

Steeds zullen we als EenUtrecht samen met Utrechters bekijken hoe we datgene wat we willen bereiken in de stad het beste om kunnen zetten in burgervoorstellen aan de gemeenteraad. EenUtrecht nodigt daarbij iedereen uit om bij ons langs te komen in onze kersverse ‘burger- en buurtruimte’ in het stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat 2. Tegelijkertijd blijft EenUtrecht de Utrechters opzoeken: tijdens open avonden van EenUtrecht, lokale bijeenkomsten en waar nodig bij Utrechters thuis.
Bel ons, mail ons, zoek ons op. Laat je horen!
Naar onze contactgegevens >

Sluit je aan bij EenUtrecht. Word lid en doe mee
MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN. Utrecht is ook van jou! 

www.eenutrecht.nl