Utrechts college bagatelliseert uitkomsten verkennend racisme-onderzoek: onacceptabel voor EenUtrecht

Uit een verkennend onderzoek (Omlo, januari 2022) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor institutioneel racisme bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht. Het probleem zit niet zozeer in de formele regels, processen en procedures, zo schrijven de onderzoekers, maar het racisme wordt zichtbaar in informele werkwijzen en omgangsvormen. Het gaat daarbij om meer dan incidenten. Corrigerende mechanismen, zoals erop worden aangesproken door leidinggevenden en collega’s, lijken niet voldoende te werken, zo blijkt uit het onderzoek. Het college van burgemeesters en wethouders laat in een brief aan de gemeenteraad echter weten dat er geen sprake is van institutioneel racisme. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk en ziet het onderzoek juist als een eerste erkenning van wat veel minderheidsgroepen in de stad ervaren aan racisme. EenUtrecht pleit daarom voor nader onderzoek, waarbij nadrukkelijk ook Utrechtse bewoners en ondernemers met een racistische ervaring rechtstreeks worden geïnterviewd.

College laat kritische onderzoeksresultaten onbesproken

Gert Dijkstra, fractievoorzitter van EenUtrecht: ‘Wat het college doet is selectief citeren uit het onderzoeksrapport. Daarin staat inderdaad dat institutioneel racisme niet aan de orde is bij de formele regels, processen en procedures. Maar een alinea verder laten de onderzoekers weten dat institutioneel racisme wél speelt buiten op straat en op de werkvloer. Alsof een arts tegen een ouder zegt dat het kind zich weliswaar ziek gedraagt, maar dat het toch echt niet ziek is, omdat dat niet uit het dossier blijkt.’
Voor de zomer heeft EenUtrecht, samen met DENK en BIJ1, hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Maar het college bleef bij het standpunt dat het geen behoefte heeft aan verder onderzoek. Ook in het debat gisteren met de verantwoordelijke wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) bleef het college-standpunt ‘geen verder onderzoek nodig, want geen racisme aangetoond’.

EenUtrecht wil erkenning racismeprobleem: onderste steen moet boven in vervolgonderzoek

EenUtrecht vindt een vervolgonderzoek een absolute noodzaak en wil dat bewoners en ondernemers grondiger worden geïnterviewd dan in het verkennende onderzoek. Dijkstra: ‘Het is belangrijk om heel goed te weten hoe breed en diep het probleem zit. Het helpt de gemeente om scherp te krijgen wat intern moet verbeteren. Pas dan kun je als gemeente effectief tegen racisme optreden. Pas dan zorg je ervoor dat melders van racisme zich écht gesteund gaan voelen.’
EenUtrecht wil dat het college de problematiek niet bagatelliseert maar in zijn volle omvang erkent. ‘Laat de melders van racisme niet in de kou staan en laat zien – ook als college – dat je scherp bent op institutioneel racisme en dit volstrekt niet accepteert.’

Lees het Onderzoeksrapport: Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht? Een verkennende studie naar processen van uitsluiting op vier beleidsterreinen. Bureau Omlo, januari 2022

Lees de schriftelijke vragen die aan het college zijn gesteld en de antwoorden van het college


MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN. Utrecht is ook van jou! 
www.eenutrecht.nl