Institutioneel racisme: onderste steen moet boven

Begin 2022 bleek uit onderzoek dat er mogelijk sprake is van institutioneel racisme bij de gemeente. EenUtrecht is ontevreden over de conclusies die het college van burgemeester en wethouders uit dit onderzoek trekt.
Daarom heeft EenUtrecht hierover op 1 juli 2022 kritische, schriftelijke vragen gesteld aan het college.
De antwoorden van het college zijn teleurstellend omdat het college geen diepgaander onderzoek wil.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht zal waar mogelijk aandacht blijven vragen voor het onderwerp (institutioneel) racisme in de gemeenteraad.

 

Lees onze vragen ‘Onderzoek Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht ontoereikend’

Lees de antwoorden van het college

Lees de rapportage ‘Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht’

Lees de reactie van het college op deze rapportage