Institutioneel racisme: onderste steen moet boven

Begin 2022 bleek uit onderzoek dat er mogelijk sprake is van institutioneel racisme bij de gemeente. EenUtrecht is ontevreden over de conclusies die het college van burgemeester en wethouders uit dit onderzoek trekt.
Daarom heeft EenUtrecht hierover op 1 juli 2022 kritische, schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het college heeft nog niet gereageerd op onze vragen. In principe gebeurt de beantwoording binnen een termijn van zes weken. Zodra het college onze vragen heeft beantwoord, kun je ze hieronder vinden.

Lees onze vragen ‘Onderzoek Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht ontoereikend’

Lees de rapportage ‘Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht’

Lees de reactie van het college op deze rapportage