Overzicht raadsactiviteiten

juni 2024

05 jun Vragen Participatie Versterken buurten Zeggenschap

Er werd ruim 1 miljoen besteed aan een omgevingsvisie voor Overvecht. De Overvechters lijken zich er totaal niet in te herkennen. Mag Overvecht nog wel Overvecht zijn vragen zij zich af. Genoeg reden om met de input van vele Overvechters schriftelijke vragen te stellen over het participatieproces.

04 jun Vragen Wonen

Door de nieuwe afspraken hebben de woningcorporaties beloofd vanaf 1 januari 2024 geen sociale huurwoningen meer te verkopen. De woningcorporaties hebben aangegeven dat dit ten koste gaat van de eigen operationele kasstroom. Hierdoor krijgen zij naar eigen zeggen minder ruimte om te investeren in nieuwbouw. Ze geven zelf aan dat ze hierdoor 10.6 miljoen euro mislopen. Het stadsbestuur wil de corporaties daarom compenseren door stimuleringspakketten. Dit op basis van een adviesrapport van Ortec. Als je goed leest blijkt dat woningcorporaties rijk genoeg zijn zelf die 10,6 miljoen euro op te vangen. Daarom stelde EenUtrecht vragen.

mei 2024

15 mei Vragen Eerlijke kansen Sociaal domein

Stadsgeldbeheer is al jaren bezig met een succesvolle aanpak van een deel van de schuldhulpverlening in Utrecht. Het kwam als een verrassing dat het stadsbestuur met een besluit kwam om de hulpverlening van Stadsgeldbeheer over te nemen. Er ontstond veel onrust en onbegrip hierover. Veel van hun cliënten hebben geen vertrouwen in de overheid en men is bang dat je op deze manier deze doelgroep uit het oog verliest. Bovendien heeft de gemeente nu zelf ook wachtlijsten, dus is het nog maar de vraag of ze het echt beter kunnen, zoals ze zelf beweren. Genoeg reden vragen te stellen en deze te agenderen voor een debat.

maart 2024

13 mrt Vragen Wonen

Ons bereiken al lange tijd vele signalen en verontrustende berichten van Utrechters die op volgens hen onduidelijke of onterechte gronden een aanvraag dakuitbouw (dakkapel of -opbouw) afgewezen krijgen. Dat is moeilijk uit te leggen in een tijd van woningnood en de enorme behoefte bij veel Utrechters om op relatief goedkope wijze de eigen woning te kunnen vergroten en zo (ook bij gezinsuitbreiding) in Utrecht te kunnen blijven wonen. Om meer duidelijkheid te krijgen stelden EenUtrecht schriftelijke vragen.

februari 2024

15 feb Vragen Wonen

In Utrecht is de woningnood enorm. Daarom moeten er zo snel mogelijk veranderingen plaatsvinden op het gebied van het beter benutten van de bouw die er al is. EenUtrecht denkt dat er veel woonruimte vrij kan komen door verschillende aanpassingen zoals woningdelen-splitsen, dakopbouw, particuliere sociale huur, het starten van een woongroep. Dit is allemaal lastig in Utrecht en kost veel tijd en geld doordat de regels onduidelijk of te ingewikkeld zijn. EenUtrecht vindt dat het anders moet en stelt daarom schriftelijke vragen.

januari 2024

31 jan Vragen Gezonde stad Zeggenschap

De levering en het onderhoud of de reparatie van aangepaste hulpmiddelen is regelmatig problematisch. Dit leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en een sociaal isolement. EenUtrecht vindt dit onnodig en stelde daarom schriftelijke vragen welke mogelijkheden er zijn om de betaling van de leverancier (gedeeltelijk) afhankelijk te maken tot de cliënt de kwaliteit krijgt die verwacht mag worden.

november 2023

02 nov Vragen Wonen

De gemeente Utrecht heeft in verschillen documenten richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwbouw in onze stad voldoende energiezuinig gaat zijn. Niet alle afspraken zijn even hard en scherp geformuleerd en daarom zijn we bang dat er onvoldoende energiezuinig gebouwd wordt.

oktober 2023

31 okt Vragen Overlast

De Nobelstraat is al jaren een straat waar omwonenden veel overlast ervaren van uitgaanspubliek. De geluidsoverlast is op sommige momenten groter dan Schiphol. Om zowel een plek te zijn voor uitgaan als wonen zijn er betere afspraken nodig. De gemeente laat dit echter al jaren lopen.

16 okt Vragen Rechtvaardige gemeente Wonen

De gemeente Utrecht stimuleert wooncoöperatieven door middel van woord en subsidie. In Overvecht is hieruit met 40.000 euro subsidie het sociale initiatief Overhoop ontstaan. Zeer succesvol tot de gemeente met een naheffing van 54.858 euro komt, omdat er twee winkels geheel volgens de vergunning zijn omgebouwd tot woningen. Overhoop moet nu meer betalen dan ze aan subsidie hebben ontvangen.

13 okt Vragen Groen Participatie

Groen in (zelf)beheer?

Op 28 september 2023 stelden wij mondelingen vragen over het verwijderde buurtgroen aan het einde van de Vleutenseweg. Dit was door bewoners geplant om de buurt te vergroenen. Deze plek is officieel geregistreerd als grasveld van de gemeente en dan beheren we het zo, aldus de wethouder in haar antwoord op onze mondelinge vragen. 

‘EenUtrecht begrijpt er niets van, want waarom verwijderd de wethouder groen als ook het stadsbestuur wil vergroenen?’

Daarom stelden wij deze schriftelijke vervolgvragen met de insteek het makkelijker te maken voor de Utrechter om (delen) van grote stukken buurtgroen in zelfbeheer te nemen. We roepen de wethouder óók op excuus te maken voor het belemmeren van dit buurtinitiatief. 

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal