Overzicht raadsactiviteiten

maart 2024

13 mrt Vragen Wonen

Ons bereiken al lange tijd vele signalen en verontrustende berichten van Utrechters die op volgens hen onduidelijke of onterechte gronden een aanvraag dakuitbouw (dakkapel of -opbouw) afgewezen krijgen. Dat is moeilijk uit te leggen in een tijd van woningnood en de enorme behoefte bij veel Utrechters om op relatief goedkope wijze de eigen woning te kunnen vergroten en zo (ook bij gezinsuitbreiding) in Utrecht te kunnen blijven wonen. Om meer duidelijkheid te krijgen stelden EenUtrecht schriftelijke vragen.

februari 2024

15 feb Vragen Wonen

In Utrecht is de woningnood enorm. Daarom moeten er zo snel mogelijk veranderingen plaatsvinden op het gebied van het beter benutten van de bouw die er al is. EenUtrecht denkt dat er veel woonruimte vrij kan komen door verschillende aanpassingen zoals woningdelen-splitsen, dakopbouw, particuliere sociale huur, het starten van een woongroep. Dit is allemaal lastig in Utrecht en kost veel tijd en geld doordat de regels onduidelijk of te ingewikkeld zijn. EenUtrecht vindt dat het anders moet en stelt daarom schriftelijke vragen.

januari 2024

31 jan Vragen Gezonde stad Zeggenschap

De levering en het onderhoud of de reparatie van aangepaste hulpmiddelen is regelmatig problematisch. Dit leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en een sociaal isolement. EenUtrecht vindt dit onnodig en stelde daarom schriftelijke vragen welke mogelijkheden er zijn om de betaling van de leverancier (gedeeltelijk) afhankelijk te maken tot de cliënt de kwaliteit krijgt die verwacht mag worden.

november 2023

02 nov Vragen Wonen

De gemeente Utrecht heeft in verschillen documenten richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwbouw in onze stad voldoende energiezuinig gaat zijn. Niet alle afspraken zijn even hard en scherp geformuleerd en daarom zijn we bang dat er onvoldoende energiezuinig gebouwd wordt.

oktober 2023

31 okt Vragen Overlast

De Nobelstraat is al jaren een straat waar omwonenden veel overlast ervaren van uitgaanspubliek. De geluidsoverlast is op sommige momenten groter dan Schiphol. Om zowel een plek te zijn voor uitgaan als wonen zijn er betere afspraken nodig. De gemeente laat dit echter al jaren lopen.

16 okt Vragen Rechtvaardige gemeente Wonen

De gemeente Utrecht stimuleert wooncoöperatieven door middel van woord en subsidie. In Overvecht is hieruit met 40.000 euro subsidie het sociale initiatief Overhoop ontstaan. Zeer succesvol tot de gemeente met een naheffing van 54.858 euro komt, omdat er twee winkels geheel volgens de vergunning zijn omgebouwd tot woningen. Overhoop moet nu meer betalen dan ze aan subsidie hebben ontvangen.

13 okt Vragen Groen Participatie

Groen in (zelf)beheer?

Op 28 september 2023 stelden wij mondelingen vragen over het verwijderde buurtgroen aan het einde van de Vleutenseweg. Dit was door bewoners geplant om de buurt te vergroenen. Deze plek is officieel geregistreerd als grasveld van de gemeente en dan beheren we het zo, aldus de wethouder in haar antwoord op onze mondelinge vragen. 

‘EenUtrecht begrijpt er niets van, want waarom verwijderd de wethouder groen als ook het stadsbestuur wil vergroenen?’

Daarom stelden wij deze schriftelijke vervolgvragen met de insteek het makkelijker te maken voor de Utrechter om (delen) van grote stukken buurtgroen in zelfbeheer te nemen. We roepen de wethouder óók op excuus te maken voor het belemmeren van dit buurtinitiatief. 

09 okt Vragen Eigen inkomen Rechtvaardige gemeente Versterken buurten

Op 4 februari 2021 gaf Gert Dijkstra als burger een toelichting bij de gemeenteraad over de petitie ‘1000 buurtbanen’. Een buurtbaan is een baan bij een buurt- of burgerorganisatie voor mensen die langdurig werkzoekende zijn. In Utrecht leidde dit tot een kleine pilot van enkele basisbanen met bijna onmogelijk voorwaarden.

In Groningen heeft het plan zich wel bewezen. EenUtrecht stelde daarom vragen mede om te polsen of het stadsbestuur inmiddels open staat om deze tot nu toe gemiste kans nieuw leven in te blazen. 

september 2023

15 sep Vragen Duurzame energie Gezonde stad

Het stadsbestuur wil windmolens bouwen in de Rijnenburger polder. Daarbij is geen rekening gehouden met omwonenden. De grootste windmolens ter wereld staan straks op 500 meter afstand van huizen. Juridisch klopt het proces ook niet helemaal.

14 sep Vragen Buurteconomie Versterken buurten

In Utrecht staan veel (school)gebouwen leef, soms al jarenlang. In sommige gevallen vinden deze gebouwen een tijdelijke bestemming voor een creatieve ondernemer of een lokale (buurt)organisatie. Tegelijkertijd is er een groep Utrechters voor wie deze eigen werkruimte ongelooflijk belangrijk is.

EenUtrecht stelde vragen aan het stadsbestuur of de leegstand van deze gebouwen niet kan gebruikt worden om startende (buurt)ondernemers te voorzien in betaalbare werkruimte.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal