Meer regie bij WMO-hulpmiddelen en woningaanpassingen op maat

De levering en het onderhoud of de reparatie van aangepaste hulpmiddelen is regelmatig problematisch. Dit leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en een sociaal isolement. EenUtrecht vindt dit onnodig en stelde daarom schriftelijke vragen welke mogelijkheden er zijn om de betaling van de leverancier (gedeeltelijk) afhankelijk te maken tot de cliënt de kwaliteit krijgt die verwacht mag worden.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht heeft de beantwoording van deze vragen op de agenda van de gemeenteraad gezet en houdt scherp in de gaten of dit probleem wordt opgelost. Zo niet dan vragen wij weer aandacht.

Lees de vragen: ‘Meer regie bij WMO-hulpmiddelen en woningaanpassingen op maat’