Overzicht raadsactiviteiten

januari 2024

31 jan Vragen Gezonde stad Zeggenschap

De levering en het onderhoud of de reparatie van aangepaste hulpmiddelen is regelmatig problematisch. Dit leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en een sociaal isolement. EenUtrecht vindt dit onnodig en stelde daarom schriftelijke vragen welke mogelijkheden er zijn om de betaling van de leverancier (gedeeltelijk) afhankelijk te maken tot de cliënt de kwaliteit krijgt die verwacht mag worden.

december 2023

13 dec Eigen bijdrage Gezonde stad Overlast

In deze column licht Gert Dijkstra het standpunt van EenUtrecht op het afvalprobleem toe. Dit standpunt is gebaseerd op de ervaringen van bewoners in wijken waar veel afvaloverlast is. In de raadsvergadering van 7 december zijn er twee moties ingediend over deze oplossingen van bewoners op het gebied van handhaving en eigenaarschap. 

07 dec Amendement Democratie Gezonde stad

In de klimaatvisie van de gemeente gaat het over impact op inwoners en bedrijven, maar nauwelijks over draagvlak. Gebrek aan draagvlak kan zorgen voor lange en slepende (juridische) procedures. Hoe eerder je aan het draagvlak werkt, hoe beter.

EenUtrecht stelde in dit amendement voor om draagvlak op te nemen als apart criteria voor klimaatmaatregelen.

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten Wonen

Al sinds de invoering van het nieuwe inzamelen en de invoering van de ondergrondse containers is er sprake van het bijplaatsen van grof vuil. Handhaving schiet vaak te kort en bewoners worden er niet in meegenomen.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om hoe de handhaving kan worden versterkt en hier oplossingen op te halen bij omwonenden en actieve bewoners.

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten

Een van de oplossingen van het bijplaatsen van grofvuil bij afvalcontainers ligt bij bewoners. Door ze sociaal eigenaar te maken van die containers wordt de drempel om illegaal afval te dumpen hoger. EenUtrecht stelde voor deze mogelijkheid actief aan te bieden vanuit de gemeente.

In de gemeenteraad van 7 december is deze motie gesteund door DENK en de VVD. De motie is daarmee verworpen.

september 2023

15 sep Vragen Duurzame energie Gezonde stad

Het stadsbestuur wil windmolens bouwen in de Rijnenburger polder. Daarbij is geen rekening gehouden met omwonenden. De grootste windmolens ter wereld staan straks op 500 meter afstand van huizen. Juridisch klopt het proces ook niet helemaal.

augustus 2023

24 aug Vragen Gezonde stad Participatie Versterken buurten Wonen

Sinds Utrecht gebruik maakt van ondergrondse containers is er sprake van overlast door bijplaatsingen. Veelal grofvuil wordt naast de bakken geplaatst. Het lijkt langzaam de nieuwe sociale norm te worden. Twee jaar geleden beloofde de gemeente dit actief tegen te gaan met een nieuwe aanpak. Inmiddels is de nieuwe aanpak uitgerold, maar het effect blijft tot nog toe uit.

EenUtrecht stelde vragen over deze aanpak en doet voorstellen om de overlast van afval te verminderen en de buurt meer te betrekken bij de aanpak.

juli 2023

06 jul Motie Gezonde stad Groen Versterken buurten Zeggenschap

Om Utrecht leefbaar te maken en te houden heeft Utrecht veel meer groen nodig. Opeenvolgende boomspiegels kan net als de geveltuinen een eenvoudige manier zijn om bewoners mee te laten doen aan het vergroenen van de straten en buurten.

Deze motie roept om dit actief mogelijk te maken en op te nemen in de communicatie en de aanpak voor de geveltuinen.

In de gemeenteraad van 6 juli werd deze motie gesteund door BIJ1, DENK, PvdD, SBU, VVD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

juni 2023

22 jun Motie Gezonde stad Groei

Het stadsbestuur komt met een plan om 3500 woningen op 10 hectare te plaatsen. Dat wordt het dichtstbevolkte stukje Nederland. Ze vergeten in het plan voorzieningen toe te voegen, maar vooral groen. Gevaar is dat het een ongezond en onleefbare woonomgeving wordt. In deze motie stellen wij voor het op maximaal 1500 woningen te houden. 

mei 2023

11 mei Motie Duurzame energie Gezonde stad

Bij het windmolenplan wat nu voorligt worden grote risico’s genomen. Er is geen draagvlak onder bewoners en het kan niet worden uitgesloten dat de beoogde windmolens van 270 meter (meer dan twee keer de Dom) gezondheidsschade opleveren. Deze motie stelt voor te onderzoeken of de windmolens vervangen kunnen worden door zonnepanelen

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal