Klimaatvisie heeft baat bij draagvlak

In de klimaatvisie van de gemeente gaat het over impact op inwoners en bedrijven, maar nauwelijks over draagvlak. Gebrek aan draagvlak kan zorgen voor lange en slepende (juridische) procedures. Hoe eerder je aan het draagvlak werkt, hoe beter.

EenUtrecht stelde in dit amendement voor om draagvlak op te nemen als apart criteria voor klimaatmaatregelen.

In de gemeenteraad van 7 december is dit amendement gesteund door CDA, D66, DENK, US, UN, VVD en Volt. Het amendement is hiermee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Omdat het een amendement betreft moet het stadsbestuur het uitvoeren. Draagvlak is dus nu een criteria voor klimaatmaatregelen. Net als bij andere dossiers controleren wij wel per geval of er in onze ogen voldoende draagvlak is.

Lees het amendement: ‘Klimaatvisie heeft baat bij draagvlak’